Visie Attila 2025

Visie Attila 2025
De meeste vrijwilligers hebben het inmiddels al gemerkt, Attila is hard aan het werk aan een toekomstbestendige vereniging met de nieuwe visie: Attila 2025. In het kalenderjaar 2018 is de globale visie Attila 2025 in meer detail uitgewerkt in samenwerking met alle individuele commissies. Hierbij zijn kerntaken, knelpunten en actiepunten per commissie bepaald.

Tijdens de oriëntatie zijn de behoeftes en wensen van veel leden en vrijwilligers in kaart gebracht en twee punten steken daar met kop en schouder bovenuit:

  • Veel commissies zijn opzoek naar extra hulp en sommige commissies bestaan vanwege onderbezetting helemaal niet. Meer vrijwilligers zijn dus nodig om de zaken op orde te krijgen en te groeien als vereniging.
  • Er is veel behoefte naar meer activiteiten van en rondom Attila ten behoeve van de binding met de vereniging.

De stip op de horizon voor de komende jaren is samengevat in vier puzzelstukjes:

  • Zichtbaarheid: Een doel van 1000 leden als richtaantal voor een vereniging die in aantal 'zichtbaar' kan zijn binnen Tilburg en financieel gezond kan zijn.
  • Kwalitatief breed atletiekaanbod: Bij Attila kan elke Tilburger die actief atletiek wil beoefenen terecht voor goede trainingen.
  • Financieel gezond: De toekomstige bestendigheid op financieel gebied moet gewaarborgd zijn (voorwaarde voor bestaan).
  • Verenigen: Attila als ontmoetingsplek waar sporters en niet sporters elkaar ontmoeten vanuit een gedeelde interesse in atletiek en de vereniging. Daarbij het startpunt van nieuwe activiteiten, clubgevoel en eerste contact met de vereniging voor nieuwe leden.

De eerste stappen zijn inmiddels al gezet dankzij (alle vrijwilligers van) Attila. 

Nieuws betreft de visie groep

Bijgewerkt t/m augustus 2020

Doe jij ook mee?

De vereniging draait op vrijwilligers en hieraan bijdrage kan op veel manieren. Sommige vrijwilligers zijn meerdere dagen per week actief, andere komen 1 of 2 keer per jaar in actie. Maar allemaal halen ze veel voldoening uit hun inzet en genieten ze van de gezelligheid en betrokkenheid van de vereniging.

Iedereen kan hieraan bijdrage, en hoe meer mensen dit doen, hoe kleiner de bijdrage per persoon gemiddeld is. Twijfel jij of je ook ergens een bijdrage aan kan leveren? Stuur dan vrijblijvend een mailtje naar visie@av-attila.nl en krijg informatie over wat de opties zijn binnen je interesses en persoonlijke voorkeuren.

Downloads: