Informatie lidmaatschap

Proeftrainingen, zie proeftrainingen

Aanmelding lidmaatschap, zie inschrijfformulier

Afmelding lidmaatschap, zie afmeldingsformulier

Wijziging persoonlijke gegevens, zie wijzigingsformulier

Inschrijfkosten lidmaatschap bedraagt € 17,50

Incasso betaling van de contributies is verplicht, de van de contributies wordt per kwartaal geïnd, dat is rond 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober van elk jaar.

Contributie van de Atletiekbond, alle leden van Attila worden aangemeld bij de Atletiekbond. Daar lopen de collectieve verzekeringen voor alle leden. De bondscontributie is inbegrepen in de contributie van AV Attila.

Wedstrijdlicentie van de Atletiekbond is voor de jeugdgroepen tot 15 jaar (t/m junioren C) verplicht en inbegrepen in de contributie van AV Attila. Bij de overige groepen worden de hieraan verbonden kosten ( € 16,90 voor junioren en € 27,00 ( voor senioren) in het 1e kwartaal van het nieuwe jaar berekend. De wedstrijdlicentie loopt van 1 januari t/m 31 december. Hij loopt automatisch door tenzij de opzegging van de wedstrijdlicentie vóór 25 december voor het begin van het nieuwe jaar is ontvangen.

Gastlidmaatschap zijn wedstrijdatleten van andere verenigingen die vanwege werk, studie of andere redenen van de faciliteiten van de vereniging gebruik willen maken, zij kunnen op verzoek in aanmerking komen voor het gastlidmaatschap. Als gastlid betaal je een lagere contributie gedurende 3 tot 5 jaar. Voorwaarde is dat je bij een andere door de Atletiekbond erkende vereniging als lid bent ingeschreven en daar je wedstrijdlicentie heb.

Meedoen regeling van de Gemeente Tilburg of regeling van Stichting Leergeld, wil je van een van deze regelingen gebruik maken, kijk dan eerst op de website van deze instanties en neem daarna contact op het de ledenadministratie@av-attila.nl voor verdere uitleg.

Trainers en juryleden die zelf niet trainen bij AV Attila betalen geen contributie. Deze leden worden aangemeld bij de Atletiekbond i.v.m. de collectieve verzekeringen. Attila betaald de bondscontributies.

Overige vragen mail naar: ledenadministratie@av-attila.nl

 

 

Lidmaatschap Overzicht