Trainingen Nordic Walking

Nordic Walkers kunnen bij AV Attila deelnemen aan maximaal twee trainingen per week. Hierbij kan een keuze worden gemaakt uit onderstaande mogelijkheden:

Maandag
13.30 - 15.00 uur          Oude Warande       
19.00 - 20.30 uur          Oude Warande               (in de zomermaanden)
19.00 - 20.30 uur          Atletiekbaan AV Attila   (in de wintermaanden)

Op een aantal maandagmiddagen vindt de training op een andere locatie plaats dan in de Oude Warande. Welke locatie dat is, wordt een week van te voren bekend gemaakt. Deze trainingen duren wellicht iets langer dan de vaste trainingen. Tevens wordt er na afloop gezamenlijk koffie/thee gedronken. Het vertrek voor de trainingen op een andere locatie is steeds om 13.30 uur vanaf de parkeerplaats van Auberge de Bonheur.

In 2022 zijn dit de volgende maandagen:
28 maart 
30 mei
26 september
28 november

Op de volgende data wordt er op maandag geen training gegeven:
18 april (2e Paasdag)
  6 juni  (2e Pinksterdag)
25 juli   (kermis)
26 december (2e Kerstdag)

Dinsdag
13.30 - 14.30 uur          Oude Warande

Op de volgende data wordt er op dinsdag geen training gegeven:
26 juli (kermis)

Donderdag
09.00 - 10.30 uur          Oude Warande

Op een aantal donderdagen vindt de training op een andere locatie plaats dan in de Oude Warande. Welke locatie dat is, wordt een week van te voren bekend gemaakt. Deze trainingen duren langer dan de vaste trainingen, omdat er na afloop gezamenlijk een kop koffie wordt gedronken. Het vertrek voor de trainingen op een andere locatie is steeds om 09.00 uur vanaf de parkeerplaats van de Universiteit van Tilburg.

In 2022 zijn dit de volgende donderdagen:
28 april
25 augustus
27 oktober

Op de volgende data wordt er op donderdag geen training gegeven:
26 mei (Hemelvaart)
28 juli (kermis)

Vrijdag
14.00 - 15.00 uur        Atletiekbaan AV Attila

Walking Plus voor licht verstandelijk beperkten.

Elke eerste vrijdag van de maand drinken we na afloop koffie.

Zaterdag
09.00 - 10.30 uur          Bosch en Duin

Op de volgende data wordt er op zaterdag geen training gegeven:
23 juli (kermis)
26 november (Warandeloop)