Nieuwe taakverdeling bestuur per 1 oktober 2023

Binnen het bestuur zijn de taken wat anders verdeeld. Belangrijkste reden daarvoor is dat er heel veel tijd besteed moet worden aan het onderhoud van de baan en van onze gebouwen. Met de baan zijn er al jaren problemen en die worden steeds erger.  Dat vraagt veel contact en overleg met de gemeente en soms moet er ook zelf werk verricht worden.  Onze gebouwen raken oud en ook die vragen meer en meer onderhoud.  Vandaar dat de portefeuille Facilitair opgesplitst is.

Jeroen Simons neemt de baan en het krachthonk voor zijn rekening, Ad Rasenberg neemt de kantine en de gebouwen voor  zijn rekening.  De portefeuille Atletiekzaken is opgesplitst en over 3 bestuursleden verdeeld. Vanzelfsprekend werkt het bestuur samen en is de taakverdeling niet in beton gegoten. Als dat nodig is of handiger uitkomt kunnen taken ook weer wat verschuiven.  De nieuwe taakverdeling is als volgt:

Rene Korstanje voorzitter

 • Atletiekzaken (baanatletiek, wedstrijden, topsport)
 • Extern (gemeente, Atletiekunie, Sportraad en -Sportakkoord, regio, andere verenigingen)
 • Intern; communicatie, ledenadministratie, kledingcommissie
 • Verplaatsing baan 

Jan van der Laak penningmeester

 • Financiën
 • Verplaatsing baan
 • Atletiekzaken (loopgroepen)

Wendy Jansma secretaris

 • Secretariaat
 • Ledenwerving (Try Out, schoolsportdag)

Ad Rasenberg

 • Facilitair kantine en gebouwen
 • Atletiekzaken (wandelen, G-team en Framerunning)
 • Regionaal Talenten Centrum

Jeroen Simons

 • Facilitair atletiekbaan en krachthonk
 • Aankoop atletiekmaterialen

 

Nieuws Overzicht