Investeren in ons gebouw

Ons gebouw en onze voorzieningen raken verouderd en de afgelopen jaren hebben we weinig geïnvesteerd. We waren bezig met verhuisplannen, en er was en is voortdurend onzekerheid over onze locatie. De klusploeg onderhield het gebouw zo goed mogelijk, maar aan vernieuwingen deden we niet.

Maar nu stelt het bestuur voor om een bedrag van ca. € 75.000 te investeren in ons gebouw.
1. We gaan een fitnesszaaltje realiseren
2. We vernieuwen het huidige krachthonk
3. De huidige kleedkamers worden verplaatst en we knappen de oude kleedkamers weer op zodat die weer in gebruik genomen kunnen worden.

We beschikken over voldoende geld om dit zelf te kunnen betalen, de contributie hoeft niet omhoog en we hoeven ook geen geld bij de bank te lenen om dit te realiseren. Wel hebben we natuurlijk tal van vrijwilligers nodig om ervoor te zorgen dat het niet te duur wordt.

Voordat we deze plannen uit gaan voeren willen we graag weten wat onze leden ervan vinden. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, stuur die dan via de mail naar info@av-attila.nl. Verder kun je ook altijd één van onze bestuursleden aanspreken. Zowel Wendy Jansma als Ad Rasenberg als Jan van der Laak zijn heel regelmatig op de baan. Op donderdag 6 april is Rene Korstanje van 19.30 tot 21.30 uur in de kantine om vragen te beantwoorden en zo nodig een toelichting te geven.
We willen op 12 april in de bestuursvergadering een definitief besluit nemen.

Verplaatsing baan
In 2014 en 2015 zijn we begonnen met de plannenmakerij voor een verhuizing. Inmiddels zijn we bijna tien jaar verder en is nog niet duidelijk hoe het verder zal gaan. In november 2021 is besloten dat de atletiekbaan op Stappegoor blijft en dat onderzocht gaat worden of de atletiekbaan gecombineerd kan gaan worden met een wijkpark. Verder moeten er ook nogal wat woningen op Stappegoor gebouwd gaan worden. Inmiddels is een projectgroep onder voorzitterschap van twee onafhankelijke voorzitters aan de slag om, samen met een ontwerpbureau, te onderzoeken hoe dat moet. Er zijn nog geen conclusies getrokken maar:

- Het voorstel voor een wijkpark in combinatie met een NK-waardige atletiekbaan en een heleboel woningen lijkt op Stappegoor heel lastig/onmogelijk.
- Er wordt veel waarde gehecht aan ‘parken’ in Tilburg, de kans dat er een wijkpark moet komen is heel groot.
- Dan zit de atletiekbaan in de weg maar er is niet direct zicht op een nieuwe locatie.
- En als we op Stappegoor moeten of mogen blijven dan is ook niet direct duidelijk waar en hoe dat op Stappegoor moet.

Onze inschatting is dat er de komende jaren niet zomaar wat kan en gaat gebeuren. Verhuizen duurt sowieso een jaar of 5 en dan zit het niet tegen. Locatie zoeken, ruimtelijke ordeningsprocedures, aanleg baan; niks gaat vanzelf. Maar ook op Stappegoor gaat er niet binnen één of twee jaar iets gebeuren, is onze inschatting. 

Krachthonk
Investeringen in het krachthonk hebben we al jaren voor ons uitgeschoven vanwege een mogelijke verplaatsing. De situatie raakt nu echter nijpend aangezien een aantal apparaten zodanig versleten zijn dat ze niet meer gebruikt kunnen worden en/of dat de veiligheid in het geding komt en/of dat reparatie niet meer mogelijk is. Met de trainers die veelal gebruik maken van het krachthonk is overleg gevoerd en we hebben ook het krachthonk bezocht om alle apparaten eens te beoordelen.

We onderscheiden drie ‘functies’:

- Vrije krachtruimte: een plek voor de grotere apparaten, halters, zware gewichten en een sterke vloer. Deze ruimte wordt vooral gebruik door de specialisatiegroepen en door de AB-junioren.
- Fitnessruimte: groenoefeningen, fiets-, roei-apparaat, elastieken, kleine spullen. Door iedereen te gebruiken, zeker bij slecht weer. Voor lopers, wandelaars, ABCD-junioren, specialisatiegroepen, eigenlijk voor alle leden van de vereniging nuttig.
- Sprint- en springruimte met de mogelijkheid om met spikes te trainen, een ruimte van 30x6 meter zou ideaal zijn, vooral voor de specialisatiegroepen.

Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de sportschool in T-Kwadraat. Ongemakkelijk daaraan is dat deze niet overdag gebruikt kan worden en de trainers vinden de afstand tussen baan en krachthonk heel onprettig. Meestal gebruiken ze baan en krachthonk in één training. De kosten voor het gebruik van de sportschool in T-Kwadraat bedragen € 100 per lid per jaar. Al met al is gebruik van de sportschool in T-Kwadraat geen serieuze optie.

Douches
Onze boiler van ca. 25 jaar oud heeft het begeven. Installatiebedrijf Van Dooren, die onze installaties onderhoudt, adviseerde om een nieuwe boiler aan te schaffen. Maar onze boiler is berekend op het gebruik door 26 mensen gelijktijdig en in de praktijk douchen er bij Attila nooit 26 mensen tegelijkertijd, dat is iets van vroeger. Er douchen in een hele week maximaal 40 mensen waarbij op de donderdag nog de meeste mensen douchen, waaronder de voetbalscheidsrechters die bij ons trainen. Inmiddels hebben we andere adviezen gevraagd waarbij er een installatie aangelegd wordt waarbij er 6 personen tegelijkertijd kunnen douchen en waarbij alle oude installaties gesaneerd worden. 

Voorstellen
Verplaatsing douches naar ‘oude kleedkamers’

Als er toch een hele nieuwe installatie moet komen en de huidige installatie ontmanteld wordt is het net zo makkelijk om de oude kleedkamers weer in gebruik te nemen. Dat heeft de volgende voordelen:

- De huidige kleedkamers zijn veel te groot voor het huidige gebruik en daardoor zowel qua schoonmaak als qua energiegebruik ongemakkelijk.
- Er wordt ruimte vrijgespeeld voor andere functies die voor de vereniging nuttig kunnen zijn.

Wel moeten de oude kleedkamers weer ‘opgeknapt’ worden met bankjes, verwarming, haken en lockers etc. en we moeten plek maken voor de opslag van de spullen van de Warandeloop en de schoonmaak.

Investering in vrije krachtruimte
De trainers gaven unaniem aan een investering in twee apparaten van Technogym of een vergelijkbaar merk te willen doen. Het gaat om ‘half-racks’ met de daarbij behorende randzaken en verder wat kleine spullen als bankjes en dumbells.  

Realisatie Fitnessruimte in huidige herenkleedkamer
De huidige herenkleedkamer zou omgebouwd kunnen worden tot een fitnessruimte die voor vrijwel alle leden bruikbaar kan zijn. De ruimte is heel geschikt voor grondoefeningen en rek- en strekoefeningen maar ook voor yoga, zwangerschapsgymnastiek etc. etc. Zeker bij slecht weer kan deze ruimte voor veel groepen dienen om bijvoorbeeld de warming-up te doen.

Om deze ombouw te realiseren moet er vanzelfsprekend wel wat gebeuren. De huidige inventaris moet eruit gehaald worden en er zal geïnvesteerd moeten worden in vloer en wanden. Een deel van deze werkzaamheden kunnen we zelf uitvoeren. Belangrijke kostenpost is een nieuwe sportvloer. Verder is het prettig als er daglicht in deze ruimte kan komen en moet gekeken worden naar de toegankelijkheid (deur naar de kantine ??).

Realisatie berging dameskleedkamer
In de huidige dameskleedkamer zou een berging gemaakt kunnen worden voor de spullen van de Warandeloop en voor de spullen van de schoonmaak. Daarvoor moet de huidige inventaris verwijderd worden en moet een en ander opnieuw ingericht worden. 

Overige investeringen gebouw
Het is op dit moment niet goed duidelijk wat er met het dak moet gebeuren. De afvoeren liggen op dit moment dermate hoog dat het water nauwelijks van het water afloopt wat lekkage in de hand werkt. Dat lijkt als eerste aangepakt te moeten worden. Of daarna het hele dak nog vernieuwd moet worden is niet goed duidelijk. Het moet eerst droog zijn om dat goed te bekijken. Als er in het dak geïnvesteerd moet worden hebben we daar nog geld voor beschikbaar.

Er is nu niet zomaar een oplossing voor een sprint- en springruimte. In het huidige gebouw kunnen we geen ruimte van ca. 30 meter x 6 meter vrij spelen. Dat blijft nog een wens.

Rene Korstanje, voorzitter

Nieuws Overzicht