Attila biedt statushouders de ruimte

Op het terrein tussen de Ringbaan Zuid en Attila staat nog de voormalige Willem II gevangenis. Sinds enkele maanden verblijven er zogenoemde statushouders, en die zijn regelmatig in het clubhuis van Attila te gast. Zo ook op donderdagmiddag 10 maart, toen de tafels gedekt stonden voor een gezellig samenzijn met typisch Nederlandse hapjes. Hoe zijn de statushouders bij Attila terecht gekomen, wat is het verhaal hierachter ?

Frans van Blitterswijk van de Tilburgse welzijnsorganisatie Contour de Twern vertelt: “Statushouders zijn nieuwkomers in Nederland die de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsstatus hebben. Ze mogen in ieder geval 5 jaar in Nederland blijven, daarmee hebben ze ook recht op een woning maar daar is momenteel een groot tekort aan. Dat is de reden voor de tijdelijke huisvesting in de voormalige gevangenis, tot 1 november van dit jaar. In het kader van kennismaking met de Nederlandse samenleving vinden diverse activiteiten voor de statushouders plaats. Wij vinden het hartstikke leuk en fijn dat Attila haar clubhuis hiervoor ter beschikking stelt. En de sportactiviteiten van de statushouders, onder leiding van buurtsportwerkers, starten ook vaak vanuit Attila.”

Over de herkomst van de statushouders kan Frans dit zeggen: “De meesten komen uit Syrië en Afghanistan. Verder zijn diverse Afrikaanse landen vertegenwoordigd. Het zijn voornamelijk alleenstaande volwassenen. Ze hebben heel verschillende interesses: sommigen houden van muziek maken, anderen gaan graag sporten. De maximale capaciteit van de tijdelijke huisvesting is 200 personen. De voormalige gevangeniscellen zijn wat opgeknapt en aangekleed. Na 1 november zal het gebouw gesloopt worden. Momenteel verblijven er 128 statushouders. Incidenteel stromen er mensen door naar een woning, maar als gevolg van het tekort gaat dat traag.”

Wat voor activiteiten zijn er tot nu toe bij Attila geweest? “Onder de hoede van het Refugee team (formeel verantwoordelijk voor de begeleiding) zijn er enkele bijeenkomsten geweest om te inventariseren welke achtergronden de mensen hebben, wat ze onze samenleving te bieden hebben en wat ze nog nodig hebben. Twee keer een avond met zogenaamde “wegwijzers”, dat zijn vrijwilligers die de nieuwkomers de weg wijzen in Tilburg. En nu een middag georganiseerd door twee studentes van de Fontys opleiding maatschappelijk werk, met als thema “wat is Nederland nu eigenlijk?” met typisch Nederlandse gebruiken en hapjes zoals haring en blokjes kaas. Binnenkort komt er voor de statushouders een artistieke activiteit met de Fontys hogeschool voor de kunsten. De activiteiten zijn niet verplicht, waarbij we moeten bedenken dat de statushouders al best druk zijn met hun verplichte inburgering inclusief taallessen. Maar de bijeenkomsten bij Attila bieden hen in ieder geval een extra gelegenheid om de Nederlandse taal te oefenen, en dat willen veel statushouders graag.”

Namens Attila waren op 10 maart voorzitter Rene Korstanje en Gerrit Heij bij de activiteit aanwezig. Van Rene weten we dat hij veel waarde hecht aan de maatschappelijke rol van onze vereniging. Gerrit vond het jammer dat er van de wijkbewoners van Willemsbuiten die allemaal uitgenodigd waren niemand was gekomen, en van Attila slechts twee leden. “Maar het was best gezellig. De studentes hadden hun uiterste best gedaan om er iets van te maken. De frites, bitterballen, haring en beschuit met muisjes smaakten prima. En ik sprak met een 70-jarige Syriër, die komt misschien wandelen bij Attila!”

Het is mooi om te zien dat Attila vanuit haar maatschappelijke betrokkenheid de kennismaking van de statushouders met Nederland op deze manier kan faciliteren. En de verhuur van de kantine levert ook nog wat geld op, dat is mooi meegenomen. Bij een volgende activiteit zou het zomaar kunnen dat leden van Attila weer als “buren” worden uitgenodigd, ze zijn dan van harte welkom !

door Michel van Eijkelenburg

Nieuws Overzicht