Algemene Ledenvergadering op 8 maart (met bijlagen)

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn kunnen we de Algemene Ledenvergadering laten plaatsvinden in de kantine van Attila, op dinsdag 8 maart om 20:30 uur.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Begroting
  • Contributie
  • Werkplan 2025 (zie bijlage)
  • Stand van zaken rond verhuizing van de baan
  • Benoeming nieuwe secretaris

Het werkplan, de agenda en de notulen van de vorige ALV zijn bijgevoegd, zodat deze al doorgenomen kunnen worden voor de vergadering.

Wij zien de leden van Attila graag bij deze vergadering op 8 maart.

Wendy Jansma, secretaris A.V. Attila

Downloads:

Nieuws Overzicht