Jurycursus bij Attila voor leden en ouders start 28 februari

Afgelopen jaar hebben we veel leden en ouders bezig gezien als enthousiaste vrijwilligers bij de baanwedstrijden van Attila. We waren blij verrast over de kennis van de wedstrijdregels, ook van degenen die nog geen jurydiploma hebben of voor wie de jurycursus lang geleden is. Sommigen hebben gevraagd om een jurycursus bij Attila, zodat men op de hoogte is van de actuele officiële wedstrijdregels.

De cursus Jurylid Algemeen (functie 60) wordt dit voorjaar aangeboden bij Attila als combicursus met Junior Official (functie 65). Het aankomend jurylid moet minimaal 16 jaar zijn en voor de Junior Official geldt een leeftijd tussen 12 en 16 jaar. Heb je al een jurydiploma, ook dan mag je meedoen (zie het als opfriscursus). Aan de cursus zijn geen kosten verbonden. Ad Rasenberg is de opleider voor deze cursus. 

De cursus bestaat uit vier workshops van 3 uur die bij Attila gehouden worden op maandagavond van 19.00 – 22.00 uur en wel op 28 februari, 14 maart, 28 maart en 11 april 2022. Daarnaast is er 12 uur (digitale) zelfstudie.

Aan de cursus is geen portfolio-eis, toets of examen verbonden. Tijdens de cursus observeert de opleider de cursisten en aan de hand van waarneming en vragen bepaalt de opleider of de cursist geschikt is om ingezet te worden als jurylid tijdens wedstrijden.

Graag nodigen wij alle belangstellenden uit voor deze cursus. Aanmelden kan via wedstrijden@av-attila.nl. Heb je nog vragen, dan kun je terecht bij Lia Verbeek, Kees Snepvangers of Ad Rasenberg.

Wedstrijd Organisatie Commissie A.V. Attila

Nieuws Overzicht