ALV wordt uitgesteld

Normaal vindt in het begin van het kalenderjaar de ALV (Algemene Ledenvergadering) plaats.

Het bestuur kan hier nog geen datum voor vinden omdat het bestuur het belangrijk vindt om de ALV grotendeels fysiek te laten plaatsvinden. Het bestuur heeft daarom besloten om de komende persconferenties af te wachten en de ALV op een later moment te plannen als er meer leden fysiek bij aanwezig kunnen zijn. 

Wendy Jansma, secretaris AV Attila

Nieuws Overzicht