Leeftijdsindeling

Leeftijdsindeling van de Atletiekunie

Deze (wedstrijd) indeling is met ingang van 1 november 2019 van kracht.

  jongens/meisje
mannen/vrouwen
lidsoort mannen lidsoort vrouwen
minipupillen geboren in 2013 en later 02 01
pupillen C geboren in 2012 04 03
pupillen B geboren in 2011 06 05
pupillen A geboren in 2010/2009 08 07
junioren D geboren in 2008/2007 10 09
junioren C geboren in 2006/2005 12 11
junioren B geboren in 2004/2003 14 13
junioren A geboren in 2002/2001 16 15
senioren geboren in 2000 en eerder 18 17
masters geboren in 1985 en eerder 22 21

Deze indeling is met ingang van 1 november 2019 van kracht. Wij wijzen erop dat voor masters geldt dat indeling plaatsvindt naar geboortedag.

recreant   32 31
recreant (pupillen leeftijd)   34 33
recreant (junioren leeftijd)   36 35
wandelaars   38 37
géén wedstrijdatleet of recreant, dus overig (bv jurylid)   42 41
idem, pupillen leeftijd   44 43
idem, junioren leeftijd   46 45


Mastersleeftijden
In afwijking van de door IAAF vastgestelde regel voor de mastersleeftijd (geboortejaar) heeft de WMA in overleg met de IAAF, in haar vergadering van augustus 1985 te Rome besloten de oude regel te handhaven. Dat wil zeggen, men wordt ingedeeld in de mastersklasse oftewel men mag deelnemen aan masterswed­strijden, vanaf de dag dat men de mastersleeftijd heeft bereikt. De Atletiekunie heeft in overleg met de masterscommissie besloten de door de WAVA/IAAF vastgestelde regel over te nemen. Dus men wordt ingedeeld in de mastersklasse op de dag, waarop men de aangegeven leeftijd bereikt. Zie voor meer informatie artikel 302 van het wedstrijdreglement.

Onderverdeling masters:
Vrouwen: 35 - 39 jaar (aan te duiden als V35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als V40); enz.
Mannen : 35 - 39 jaar (aan te duiden als M35); 40 - 44 jaar (aan te duiden als M40); enz.

Onderverdeling senioren:
Vrouwen en mannen: degenen die zijn geboren in de eerste drie jaren, aansluitend aan de junioren A-periode, behoren tot de categorie neo-senioren.