Nieuwe buren

Heel veel mensen hebben afgelopen zomer enthousiast naar
atletiek op de Olympische Spelen gekeken.
Vooral Sifan Hassan stond volop in de belangstelling,
haar wonderbaarlijke prestaties op de 10, de 5 km en op de 1500m
waren wereldnieuws.
Misschien dient zich binnenkort in Tilburg weer een nieuwe Sifan Hassan of Abdi Nageeye aan.


Want in de kazerne/gevangenis naast de atletiekbaan worden tijdelijk ‘statushouders’ gehuisvest. Een statushouder is iemand die de hele asielprocedure doorlopen heeft en die een vergunning heeft om in Nederland te mogen blijven. Deze mensen verhuizen op korte termijn naar een woning in Tilburg of de omliggende regio en starten met hun inburgering als nieuwe Nederlanders. Tot er een geschikte woning voor hen is gevonden, zitten ze in de Koning Willem II-kazerne. In totaal komen er zo’n 200 tot 240 mensen te wonen en aan het eind van 2022 loopt het project weer af. Op het hele terrein wordt namelijk druk gewerkt aan woningbouwplannen, en de sloop van allerhande gebouwen en de aanleg van kabels en leidingen is in volle gang.

Vanuit de gemeente is er al vroeg contact gezocht met Attila zodat we goed geïnformeerd waren. Op dit moment onderzoeken we samen met de gemeente en het COA de mogelijkheden voor het geven van trainingen, voor het plaatsen van een opblaas-sporthal en voor het gebruik van de kantine ten behoeve van bijvoorbeeld taallessen. Op dit moment zijn dat nog losse ideeën, we hebben nog even de tijd om daaraan te werken. De nieuwe buren worden aan het eind van het jaar verwacht, eerst moet er nog wat verbouwd worden aan de kazerne.

Door de gemeente wordt een begeleidingsgroep ingesteld waar omwonenden, het COA en verschillende afdelingen van de gemeente met elkaar bespreken hoe het loopt. De groep komt in het begin wat vaker bij elkaar, later wordt dat vanzelfsprekend minder. Er kunnen problemen besproken worden, maar ook ideeën over hoe de opvang beter geregeld kan worden. Ook Attila is uitgenodigd om met één of twee mensen aan deze begeleidingsgroep deel te nemen. Als je belangstelling hiervoor hebt, meld je dan a.u.b. bij Rene Korstanje, via e-mail voorzitter@av-attila.nl.

 door Rene Korstanje

Nieuws Overzicht