Algemene Leden Vergadering op 6 oktober

Op woensdagavond 6 oktober 2021 is er weer een Algemene Leden Vergadering in het clubhuis van AV Attila, aanvang 20:30 uur.

U bent welkom in het clubhuis, maar u kunt ook online via “Teams” de vergadering volgen. De benodigde link hiervoor maken wij in de komende dagen nog bekend.
Wij hopen dat u aan deze vergadering kunt deelnemen. De agenda voor de avond luidt als volgt:

1. Opening
Vaststellen verslag ALV 6 oktober 2020

2. Jaarrekening 2020: goedkeuren en decharge penningmeester
Verslag kascontrole commissie
Kiezen van een nieuwe kascontrole commissie

3. Rondvraag

4. Sluiting

met vriendelijke groeten,

Het bestuur van A.V. Attila

Nieuws Overzicht