ALV op woensdag 29 september 2021

De eerstvolgende Algemene Ledenvergadering van A.V. Attila zal worden gehouden op woensdagavond 29 september 2021 om 20.00 uur.

Naar verwachting zal het een hybride vergadering worden, dat wil zeggen dat de vergadering zowel fysiek (in het clubhuis) als online toegankelijk zal zijn. Op die manier kunnen zoveel mogelijk leden aan de vergadering deelnemen. Nadere informatie hieromtrent zal nog volgen.

Noteer datum en tijd nu alvast in je agenda !

Nieuws Overzicht