Een jaartje bestuur

Tijdens de ledenvergadering in september 2020 werden Rene Korstanje, Lisette van Dooren en Jeroen Simons verkozen in het bestuur van Attila. Samen met de zittende bestuursleden Ad Rasenberg en Jan van der Laak was het bestuur na een aantal jaren weer compleet.

Vorige week heeft het bestuur uitgebreid stil gestaan bij het (bijna) eerste jaar, gesproken over de toekomst van Attila en ook eens uitgebreid met elkaar kennis gemaakt. De bijeenkomst werd geleid door Ton de Graaf, professioneel coach en vader van verspringer Finn de Graaf. Wisten jullie dat Jan van der Laak bijna profvoetballer bij Willem II was geweest totdat een ernstige blessure z’n carrière vroegtijdig beëindigde? En dat Ad Rasenberg 15 achtereenvolgende jaren over 1m 85 hoog sprong?

Het gaat met Attila als vereniging best goed. We zijn financieel gezond, het ledental stijgt een klein beetje, we hebben veel vrijwilligers, we organiseren veel wedstrijden, hele grote en veel kleine. Gaat alles goed? Nee. Gaat alles vanzelf? Ook niet. Dagelijks zijn er heel veel zaken die door de vrijwilligers bij Attila geregeld moeten worden. Van de clubkleding tot de aanschaf van polsstokken, van de bezetting in de kantine tot de groepsindeling van de pupillen, van het innen van de contributies tot het uitbetalen van de vrijwilligersvergoeding, van het overleggen met de gemeente over het onderhoud van de baan tot het repareren van de lekkages van het dak van de kantine. En over het algemeen slagen we daar goed in. Meer dan 600 mensen komen bij Attila wandelen, hardlopen of zijn op de baan actief. Die dagelijkse werkzaamheden maken dat er (te) weinig aandacht is voor de toekomst van Attila. In 2018 is door de ledenvergadering de Visie Attila 2025 vastgesteld. De visie kende 4 pijlers;
• Financieel gezond
• Kwalitatief breed atletiekaanbod
• Verenigen
• Zichtbaarheid

Het doel is een vereniging van meer dan 1000 leden waar iedere Tilburger die aan atletiek wil doen terecht kan voor goede trainingen. Een vereniging als ontmoetingsplek waar sporters en niet-sporters elkaar ontmoeten, een plek ook die het startpunt is van tal van activiteiten. Een verplaatsing naar een locatie nabij het bos zou daarvoor een grote stimulans zijn. Hardlopers, Nordic Walkers en baanatleten die elkaar heel gemakkelijk ontmoeten en een nauwe samenwerking met de Tilburg Road Runners brengen de Visie 2025 dichtbij.

Verhuizen is heel belangrijk maar om op de verhuizing voorbereid te zijn gaan we gewoon met de toekomst aan de slag. Het is vanzelfsprekend belangrijk dat de huidige leden het bij Attila naar de zin hebben. Dat betekent dat we volop (moeten) investeren in trainers en trainingen. De trainers vormen de meest directe relatie tussen de sporters en de vereniging. Attila heeft heel veel verschillende sporters, van 6 jaar oud tot 86 jaar oud, van recreatieve wandelaars tot atleten met een Olympische droom. Als alle leden met veel plezier trainen en heel lang lid blijven van Attila groeit de vereniging als vanzelf. En ook het organiseren van evenementen is voor veel leden van belang. En aangezien we zo’n grote diversiteit aan leden hebben moeten ook de evenementen heel divers zijn. Dat kan variëren van een (inter)nationale topwedstrijd als de T-Meeting tot een spelletjesmiddag voor de jongste leden, van een weekendje weg voor de Nordic-Walkers tot een trainingskamp voor onze top-atleten. Samen op pad, samen één vereniging.

Verder is er werk aan de winkel om onze zichtbaarheid te vergroten. Atletiek is een relatief kleine sport en we moeten er aan werken om aandacht voor onze sport te verkrijgen. Dat kan soms eenvoudig door mee te doen aan de Try-Out sports, door samenwerking met de Warandeloop bij het geven van clinics voor leerlingen van basisscholen, wellicht kunnen we weer een schoolwedstrijd organiseren. Evenementjes om met name de jeugd kennis te laten maken met atletiek en onze baan. Idee is ook om atletiek meer onder de mensen te brengen. Zo is met de organisatie van de Tilburg Ten Miles gesproken over het organiseren van een polsstokwedstrijd midden in de stad.

Er is nog veel te doen. Veel activiteiten die niet direct resultaat opleveren voor de training van deze week. Maar die wel belangrijk zijn om ook over een aantal jaar nog steeds een gezonde en levenslustige vereniging te zijn. Vanzelfsprekend krijgen werkzaamheden voor de korte termijn alle aandacht, dat kan niet anders. Maar we hopen vanuit het bestuur dat we als vereniging ook aandacht kunnen hebben voor de toekomst.

Rene Korstanje
voorzitter

Nieuws Overzicht