Onderhoud atletiekbaan

Het is inmiddels al weer tien jaar geleden dat de vernieuwde atletiekbaan in Tilburg door toenmalig wethouder Hamming feestelijk geopend werd. Inmiddels zijn we al geruime tijd bezig met het verhuizen van de baan, wat ons betreft het liefst naar een locatie nabij het bos. Komende jaren zal de huidige baan nog gewoon in gebruik blijven maar deze raakt langzaam aan wel sleets. Samen met het Sportbedrijf van de gemeente Tilburg hebben we bekeken wat er komende tijd moet gebeuren om de baan in goede staat te houden. Het Sportbedrijf heeft aangegeven dat ze zich daar zeker voor in zullen spannen en ieder jaar zullen we één of twee keer samen over de baan lopen om het onderhoud van de baan te bespreken.

MONDO/asfalt-problematiek
De MONDO-toplaag hecht op sommige delen van de baan niet goed aan het asfalt waardoor er blazen op de baan ontstaan. Voorts zijn delen van het asfalt kapot waardoor de baan hobbelig is. De gemeente heeft met MONDO afgesproken dat de slechte plekken steeds gerepareerd zullen worden. Geprobeerd wordt om dit in de maand mei, voorafgaand aan de T-Meeting te doen. Ontstaan er daarna op plekken grote problemen dan komt MONDO wederom de baan repareren. Het echte probleem, de hechting van het rubber op het asfalt wordt pas opgelost als we verhuizen naar een nieuwe plek.

Afwatering
De afwatering van de baan is slecht waardoor er bij regen grote plassen ontstaan. Om dat te verbeteren zullen de witte plastic randen die de afwateringsgoot afdekken deze winter verwijderd worden. Daardoor komen er geen bladeren onder te zitten die de goot verstoppen. Op de plek van de witte plastic randen wordt een witte lijn geschilderd zodat duidelijk is waar de afwateringsgoot zit. Verder zal de afwateringsgoot ieder jaar schoongespoten worden zodat het water goed wegloopt.

Reiniging baanoppervlak
De baan is ronduit vies en verkleurt van blauw naar bruin door algengroei. Dit heeft o.a. te maken met de slechte afwatering en maakt dat de baan langzaam maar zeker glad wordt. Komend voorjaar zal de baan intensief gereinigd worden en daarna bij gehouden worden zodat de baan schoon blijft.

Belijning
Na jaren van gebruik is de belijning op tal van plaatsen aan normale slijtage onderhevig. Komend voorjaar zal de belijning nagelopen worden en waar nodig bijgewerkt. Zo zullen er startlijnen voor de 200 en 400 meter toegevoegd worden en zullen de estafettevakken gewijzigd worden.

Polsstokinstallatie
Samen met de polsstokgroep zal onderzocht worden hoe de matten zo bevestigd kunnen worden dat ze niet zo snel verschuiven. Ook zal bekeken worden of er een heel ander systeem voor het bevestigen van de lat gerealiseerd kan worden. Nu ligt de lat bijna altijd scheef, en dat is bij grote wedstrijden een probleem.

Nieuws Overzicht