Verplaatsing van de baan

Al sinds 2015 is Attila bezig om te kunnen verhuizen naar een locatie bij het bos. De combinatie van bos en baan is voor atletiek ideaal. De tien grootste atletiekverenigingen van Nederland hebben allemaal een baan naast een bos- of natuurgebied. Heel logisch want alle jeugdleden maken zowel gebruik van de baan als van het bos. En ook de hardlopers maken bijna allemaal gebruik van zowel de baan als het bos. En zelfs de sprinters bij Attila trainen ’s winters iedere zondag in het bos. Alleen de Nordic Walkers, die komen zelden op de baan, maar zouden maar wat graag in de kantine een kopje koffie komen drinken als die naast het bos lag.

Inmiddels zijn de plannen voor verplaatsing weer vele stappen verder. Voor de locatie Stappegoor, waar de baan nu ligt, zijn door de gemeente plannen gemaakt voor het realiseren van een park. Er is officieel nog niet besloten dat dit park er komt. Wel heeft de gemeenteraad aangegeven dit graag te willen en ook de bewoners van Willemsbuiten willen dat natuurlijk graag. Door de gemeente is bij het Rijk subsidie aangevraagd en gekregen om de woningbouw op Stappegoor te versnellen. Dat maakt het makkelijker om dit soort plannen te realiseren. In de media verschenen al schetsen hoe het park en de woningbouw eruit zouden kunnen zien.

Maar om het park te realiseren moet de baan verplaatst worden hoewel er ook mensen zijn die een openbaar park in combinatie met een atletiekbaan voor zich zien. Waar moet de baan dan heen? Door de gemeente is een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en inmiddels zijn er drie locaties onderzocht en beoordeeld. Van deze drie locaties is er één in het bos, de locatie Prinsenhoef. Op deze locatie, ongeveer tegenover de Auberge du Bonheur aan de Bredaseweg, ligt een landbouw¬perceel van ongeveer 11 hectare. Het perceel is in eigendom van de gemeente en wordt verhuurd aan een boer die er eerst maïs op verbouwde. Op dit moment is het grasland waar regelmatig mest geïnjecteerd wordt.

We hebben een plan opgesteld om dit gebied in te richten voor natuur en recreatie. Van de 11 hectare (22 voetbalvelden) zou ongeveer 4 hectare gebruikt kunnen worden voor de atletiekbaan, parkeren, een extra oefenveldje en gebouwen. De rest van het gebied, 7 hectare, kan ingericht worden voor natuur met wandelpaden. Door het toevoegen van extra bos, poelen en bijvoorbeeld heide neemt de natuurwaarde toe. Verder stellen we voor om het gebied openbaar te maken, nu is het afgesloten. Iedereen weet hoe druk het tegenwoordig in de Oude Warande is en het is voor alle Tilburgers prettig dat er meer ruimte beschikbaar komt.

De plannenmakerij gebeurt in nauwe samenwerking met de Tilburg Road Runners en de Warandeloop. We hopen in de toekomst de samenwerking verder te kunnen uitbreiden. Op Prinsenhoef gaat dat zeker lukken.

Nieuws Overzicht