Help het Fonds Gehandicaptensport en Attila !

Het nationaal Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap vanzelfsprekend te maken. Dankzij donaties kan het fonds honderden projecten steunen waarmee per jaar tienduizenden mensen met een handicap worden gestimuleerd om te gaan sporten. Zodat zij zich kunnen focussen op wat ze wél kunnen in plaats van op wat ze niet kunnen. Deze maand vindt de landelijke collecteweek 2021 van het Fonds Gehandicaptensport plaats.

Zoals bekend staat ook bij onze club Attila de gehandicaptensport hoog in het vaandel. Ons bestuurslid Ad Rasenberg heeft vanuit Attila een zogenaamde digitale collectebus voor deze collecte aangemaakt. Als je iets kunt missen, doe dan eenvoudig een donatie via Focus op wat jij kunt doen! (digicollect.nl). Van elke ontvangen donatie gaat 50% naar de gehandicaptensport bij onze eigen club.

Nieuws Overzicht