Attila waardeert haar vrijwilligers

Een vereniging als Attila draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Van de ruim 600 leden zijn er ongeveer 100 op een of andere manier actief voor de club. Sommigen staan achter de bar, anderen zitten in een commissie of doen klusjes aan het clubhuis. De een besteedt vele uren per week aan Attila, de ander een keer per jaar een half uur, het is allemaal waardevol. De onmisbare inzet van de vrijwilligers maakt de vereniging tot wat zij is: een club van mensen die plezier beleven aan hun sport en die dat gezamenlijk mogelijk maken.

Omdat er wegens de pandemie geen vrijwilligersmiddag of iets dergelijks mogelijk is heeft het bestuur besloten aan elke vrijwilliger een symbolisch maar toch praktisch cadeautje uit te delen: een ‘dopper’ fles met het logo van Attila en daarbij een speciale sportdop. Het is een blijk van oprechte waardering voor ieders inzet voor de vereniging. In februari en maart reiken enkele bestuursleden de cadeautjes persoonlijk uit (zie foto).

Nieuws Overzicht