Bericht van het bestuur over trainen in Corona-tijd

Voor veel van onze leden, zeker bij de jeugd, zijn de trainingen bij Attila een welkome afwisseling van de dagelijkse sleur. De scholen zijn gesloten, de winkels zijn dicht en om 21.00 uur moet iedereen binnen zijn. Heerlijk om dan toch nog bij ons over de baan te rennen, springen en gooien. In overleg met trainers, coördinatoren en bestuur wordt er iedere keer nadat er nieuwe Corona-maatregelen zijn afgekondigd nagedacht over de manier waarop we de trainingen door kunnen laten gaan. Dat lukt niet altijd, maar vaak ook wel. Als iedereen meewerkt kan het veilig.

Hou rekening met elkaar
Door het verschuiven van trainingstijden en door het veel meer individueel trainen gaat het er op de baan anders aan toe dan normaal. Overleg even met elkaar, maak even een praatje, niet gelijk boos worden als het niet gaat zoals gedacht. We moeten flexibel zijn, ook naar elkaar, geef elkaar de ruimte, letterlijk en figuurlijk.

Groepsgrootte
Bij de jeugd merken we dat de groepen groot zijn. Normaal zijn er wel wat atleetjes afwezig bij de training terwijl er nu juist veel aanwezig zijn. En we hebben ook te maken met trainers die vanwege Corona langer of korter afwezig zijn. Inmiddels hebben zich enkele ouders en junioren gemeld om de trainersgroepen bij de jeugd te versterken.

Avondklok
Om iedereen aan de avondklok te herinneren gaat om 20.30 uur de helft van de verlichting op de baan uit, en om 20.45 uur gaat de verlichting helemaal uit. Hou daar rekening mee, met de trainingen en met het opruimen.

Algemene RIVM-maatregelen
De algemene maatregelen zijn belangrijk, we willen graag veilig sporten. Hou het ook veilig voor een ander. Dus hou afstand, kom niet naar de baan als je ook maar de kleinste ziekteverschijnselen hebt, was je handen regelmatig. Kom niet te vroeg, ouders mogen nog steeds niet op de baan komen, en vertrek direct na de training. Blijf na de training niet met een groepje onder de overkapping hangen, hoe gezellig dat ook is. Zelfs als er voldoende afstand gehouden wordt ziet het er vanaf de straat al heel snel te druk uit.

Kantine, kleedkamers en krachthonk
We trainen alleen buiten, en daar kan geen uitzondering op gemaakt worden. Ook al staat er een deur open, bijvoorbeeld naar het krachthonk, daar wordt niet getraind! We mogen vanwege de Corona-maatregelen alleen buiten trainen. We riskeren sluiting van het complex als er toch binnen getraind wordt. Doe dat dus niet !

Communicatie
De Corona-maatregelen veranderen vaak. Trainers, coördinatoren en bestuur overleggen vrijwel direct na elke persconferentie met elkaar. De communicatie naar de leden over het al dan niet doorgaan van de trainingen, eventuele nieuwe trainingstijden en de manier waarop de trainingen georganiseerd zijn verloopt via de trainers en de coördinatoren. Veel trainingsgroepen hebben een eigen app-groep en bij de jeugd worden de ouders regelmatig via de mail geïnformeerd. Dus als je vragen hebt over de trainingen neem dan contact op met je trainer.

Contributie en financiën Attila
We zijn een financieel gezonde vereniging, maar ook bij Attila merken we de financiële gevolgen van Corona. Soms zijn die positief, zo hebben we minder elektriciteit gebruikt, maar natuurlijk staan onze financiën onder druk. We hopen dat iedereen onze vereniging blijft steunen en, ook al wordt er soms wat minder getraind, toch lid blijft. Een aantal groepen traint helemaal niet of beperkt. Voor deze groepen wordt de contributie tijdelijk verminderd. Zo krijgen de Nordic Walkers op dit moment 50% korting en de loopgroepen 25% korting.

Tot slot nog een bericht van de ledenadministratie:
In de incasso's d.d. 27-01-2021 voor de contributies van het 1e kwartaal 2021 is inbegrepen het bedrag van de jaarlijkse wedstrijdlicentie van de Atletiekunie. Deze extra kosten bedragen voor de A/B junioren € 15,30 en voor de senioren en masters € 24,50.

Nieuws Overzicht