Evaluatie trainingen pupillen

Net voor de groepswissel van de pupillen in oktober 2020 is een evaluatie-enquete afgenomen onder de pupillen en de ouders/verzorgers. De enquete is door 50 personen ingevuld, dat betekent met het ledenaantal van dat moment dat het ging om een respons van 50%. Daar zijn we super blij mee!

Mooi rapportcijfer voor de trainer en de vereniging
Het algehele rapportcijfer voor de training en de vereniging is 8,6. Daar zijn we trots op!

Jeugd tevreden
Bij de vragen kon een waardering worden gegeven van cijfer 1 (niet goed) tot 5 (super goed). De jeugd is zeer tevreden: ze vinden de trainingen afwisselend genoeg (4,3), er worden genoeg verschillende onderdelen aangeboden (4,2), er is een goede verdeling tussen spel en techniek (4,3) en de pupillen vinden dat ze genoeg nieuwe dingen geleerd hebben (4,4). Ook is de uitleg tijdens de training duidelijk (4.2).
Wat we ook erg belangrijk vinden, is dat de kinderen zich gezien voelen (4,4) en dat de trainingsgroep leuk is (4,3). En ook zijn de pupillen tevreden met de trainers (4.7).

Communicatie, activiteiten en wedstrijden
Men is tevreden over de communicatie t.a.v. de trainingen (4,6) en andere clubaanverwante zaken (4,5) en ook vindt men dat er genoeg activiteiten worden georganiseerd (4,5).
Toch wel de grootste groep geeft aan mee te willen doen met wedstrijden: zo veel mogelijk (21) en soms (22). Een enkeling heeft geen zin (2), vindt het te spannend (2) of niet belangrijk genoeg (1). Op de vraag hoe we wedstrijddeelname meer kunnen stimuleren, kwamen verschillende reacties: o.a. vervoer regelen, meer onderdelen oefenen, data eerder bekend maken.

Nog enkele open vragen: Super leuk, minder leuk, TIPS en TOPS
Verder werden nog een paar open vragen gesteld, waarop de reacties uiteraard uiteenlopend waren. Voor nu even de top 3:

Wat vind je SUPER LEUK tijdens de training?
1. hoogspringen
2. spelletjes
3. verspringen

Wat vind je MINDER LEUK tijdens de training?
1. Lange afstand rennen
2. Uitlopen
3. Kogelstoten

De TIPS (verbeterpunten) die werden genoemd waren zeer uiteenlopend, van meer spelletjes tot juist serieuzer en minder spelletjes.

En tot slot de TOPS (dit vinden we in het algemeen TOP):
1. Enthousiaste en aardige trainers: 6x
2. veel variatie
3. sfeer is top, gezelligheid, etc.

De volledige uitwerking van de evaluatie is desgewenst op te vragen bij Marloes Strooper. We nemen de suggesties, Tips en Tops uiteraard mee in ons trainingsoverleg en we gaan kijken wat we vooral moeten blijven doen en waarin we ons nog kunnen verbeteren. Uiteraard staat het de pupillen en ouders en/of verzorgers altijd vrij om ons te blijven voorzien van feedback!

Marloes Strooper, ook uiteraard namens de (trotse) trainers.

Nieuws Overzicht