Het schiet nog niet echt op

Stand van zaken (december 2020) rond verhuisplannen Attila
Sinds 2015 zijn we bezig om de atletiekbaan te verplaatsen naar de rand van het bos. Dat doen we samen met de Tilburg Road Runners en de Warandeloop. We willen bij het bos zitten zodat de atletiekbaan en het clubhuis functioneren als startpunt en ontmoetingspunt voor onze hardloop- en wandelgroepen, ook voor de TRR. Zodat de club, de plek en de atleten bij elkaar zijn, zodat we kunnen bouwen aan een brede vereniging voor iedereen die ervan houdt om buiten te zijn en te bewegen. Een plek om elkaar te ontmoeten en te verbinden. En dan ook graag in combinatie met een vast parcours voor de Warandeloop, dat versterkt elkaar enorm.

Begin van dit jaar heeft de gemeente drie mogelijke nieuwe locaties voor onze atletiekbaan gepresenteerd: de Gershwinstraat in Tilburg-Noord, de Groene Kamer nabij Hulten en de locatie Prinsenhoef aan de Bredaseweg. Van deze drie locaties is voor Attila, TRR en de Warandeloop alleen de locatie Prinsenhoef een serieuze optie. Op de andere plekken hebben we niks te zoeken, dat is zonde van de investeringen. De gemeente had zich voorgenomen om dit najaar met een voorkeurslocatie te komen op basis van verschillende onderzoeken die uitgevoerd worden. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat dit onderzoek niet voor april 2021 gereed is. We zijn al wat jaren bezig en dan doen die paar maanden er ook niet toe, maar vrolijk worden we er natuurlijk niet van.

Onze huidige baan komt meer en meer midden in de stad te liggen. De woningbouw in Willemsbuiten is bijna gereed en de sloop van de Willem II-kazerne is begonnen, ook daar zullen komende jaren woningen gebouwd worden. En dat is niet het einde van de bouwplannen op Stappegoor.

De gemeente heeft op 20 november besloten een rijkssubsidie aan te vragen voor het sneller realiseren van betaalbare woningen op Stappegoor. Voor Stappegoor gaat het om de bouw van circa 1.000 woningen en verbetering van het openbaar gebied. Dit in periode 2022-2028. Uit de plankaart Groot Stappegoor blijkt dat de gemeente ervan uitgaat dat de atletiekbaan uit het gebied Stappegoor verdwijnt. De gemeente vermeldt hierbij dat ze al geruime studeert op een verplaatsing van de atletiekaccommodatie naar elders en dat ze een deel van de te ontvangen subsidie hiervoor wil gebruiken.

Linksom of rechtsom, op Stappegoor heeft Attila geen toekomst meer. De baan zit de woningbouwplannen in de weg en een atletiekbaan midden in een woongebied is voor ons ook niet goed. Wat zou er nu mooier zijn dan samen met de Tilburg Road Runners en de Warandeloop naar een locatie bij het bos te verhuizen. We gaan verhuizen, alleen waar naar toe en wanneer is de vraag.

De werkgroep die bezig is de door de Tilburgse atletiek gewenste verplaatsing van de baan te bepleiten bestaat uit Rene Korstanje, Jan van der Laak, Phira Otten, Jeroen Simons en Michel van Eijkelenburg namens Attila, plus Edwin Aerts namens TRR en Bart Vennix namens de Warandeloop.

Nieuws Overzicht