Verenigen gaat niet vanzelf

In 2017 volgden zeven van onze leden de NOC*NSF-cursus voor jonge verenigingsbestuurders. Sander Hage, Tijs en Koen van Erve, Alain Bettonviel, Jeroen Simons, Tim van Pelt en Joeri Coolen gingen tijdens en na de cursus aan de slag met het opstellen van een toekomstvisie voor Attila. Ze spraken met veel leden en vrijwilligers, maakten een analyse van de sterke en zwakke kanten van de vereniging en beschreven de richting die de vereniging op moet. Een belangrijk thema uit de Visie 2025 was ‘verenigen’. Het verbinden en bij elkaar brengen van de mensen die bij de club horen en ook het betrekken van mensen en organisaties om Attila heen.

De groep noemde zichzelf de Visiegroep. Maar in tegenstelling tot wat deze titel misschien oproept, liet onze Visiegroep het niet bij woorden alleen. De Visiegroep stak de handen uit de mouwen en organiseerde onder meer de verenigingsdag en de vrijwilligersmiddag.

De Visiegroep vormde zo een belangrijke ondersteuning voor het destijds kleine bestuur. Het bestuur onderschreef de doelen en inzet van de Visiegroep en was blij met deze meedenkers en meedoeners. Inmiddels is Jeroen Simons uit deze groep toegetreden tot het bestuur. Mogelijk zullen de komende jaren meer van de leden uit deze groep zich verkiesbaar gaan stellen. Ook het gedachtegoed van de groep is binnen de vereniging neergedaald. Het belang van verenigen, dingen samen doen en samen organiseren is groot.

De leden van de Visiegroep vinden het nu tijd om andere dingen te gaan doen en stoppen hun activiteiten in deze vorm. We hopen natuurlijk wel dat ze, ieder op hun eigen manier, aan Attila verbonden blijven en actief mee blijven denken en doen in onze vereniging.  

Bedankt jongens, voor al jullie inzet de afgelopen jaren. Het bestuur is jullie zeer erkentelijk voor jullie bijdrage!

Nieuws Overzicht