ALV 6 oktober 2020

Op dinsdag 6 oktober om 20.30 houdt Attila de ledenvergadering.  In verband met Corona-maatregelen moet iedereen die aanwezig wil zijn zich vooraf aanmelden bij de secretaris; secretaris@av-attila.nl

Voor diegenen die de vergadering wel willen volgen maar niet aanwezig willen of kunnen zijn is er een skype-link beschikbaar https://join.skype.com/nyHOuVWXUHNV

Daarmee kan de vergadering gevolgd worden en ook kan zo aan de vergadering deelgenomen worden. 

Agenda

 1. Opening.
 2. Mededelingen.
 3. Vaststellen verslag ledenvergadering maandag 5 februari 2020.
 4. Benoeming nieuwe bestuursleden
  • Bestuurslid Tini Rasenberg treedt af als secretaris. Voor deze functie heeft Lisette van Dooren zich aangemeld.
  • René Korstanje heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van voorzitter.
  • Jeroen Simons heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van bestuurslid facilitair.
 5. Verslag kascontrole commissie.
 6. Jaarrekening 2019 goedkeuren en decharge penningmeester.
 7. Kiezen van een nieuwe kascontrole commissie.
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting.
Nieuws Overzicht