Wat kan er weer vanaf 29 april ?

Het kabinet heeft op dinsdag 21 april aangegeven dat de meeste maatregelen om het coronavirus te bestrijden worden verlengd. “Hou vol. Doe het voor elkaar. Help elkaar.” Een belangrijke boodschap die we elkaar ook bij Attila moeten blijven voorhouden.

Toch is er ook sprake van een beperkte versoepeling van regels, en dat geldt ook voor Attila. Het kabinet geeft aan dat de jeugd tot en met 12 jaar vanaf 29 april in teamverband buiten mag trainen. Van wedstrijden kan echter nog geen sprake zijn. Ook jongeren tot en met 18 jaar krijgen ruimte om buiten georganiseerd te sporten maar dan wel op 1,5 meter afstand. Ook voor hen geldt dat wedstrijden nog niet mogen. De regering heeft de regie voor de invulling van de toegestane activiteiten voor de jeugd en jongeren bij de gemeenten gelegd, in samenspraak met de sportverenigingen.

We begrijpen dat u zo snel mogelijk duidelijkheid wilt over al dan niet doorgaan van bijvoorbeeld trainingen, maar we vragen ook uw begrip dat eerst overleg met de gemeente moet plaatsvinden. We zijn binnen Attila met een aantal jeugdtrainers al volop bezig om het mogelijk te maken zo snel mogelijk weer van start te gaan. En uiteraard informeren we iedereen zodra duidelijk is welke activiteiten voor de pupillen en junioren vanaf woensdag 29 april mogelijk zijn en op welke wijze we dat gaan organiseren.

Het kabinet gaf geen extra ruimte voor de volwassen leden van Attila. Dat hebben we te respecteren. Dus als je sport, doe het alleen of hooguit met één iemand anders en houd altijd de afstand van 1,5 meter in acht. Hoe eerder het virus onder controle is, hoe eerder we weer kunnen genieten van het gezamenlijk sporten.

Zorg goed voor jezelf. Zorg goed voor een ander. We houden jullie op de hoogte.

Namens het hele bestuur van Attila,
Rene Korstanje, voorzitter

Nieuws Overzicht