Verplaatsing atletiekbaan, stand van zaken april 2020

Het is net een marathon, die verplaatsing van onze atletiekbaan. Het duurt en het duurt en er zijn fases waarin je lekker loopt maar ook momenten dat de moed je in de schoenen zinkt. Ik kan niet uit ervaring spreken, maar als ik de verhalen zo hoor zitten we nu ergens boven de 30 kilometer, de fase van de marathon dat het echt taai wordt. Dat je lichaam begint te roepen dat je ermee moet stoppen, dat het wel genoeg geweest is. Maar toch gaan we door, de finish is nog niet in zicht.

Afgelopen maanden hebben we twee keer met ambtenaren van de gemeente overleg gehad, in onze optiek veel te weinig, maar we kregen er geen beweging in. De gemeente heeft de hele stad verkend op mogelijke plekken waar me met de atletiekbaan naartoe zouden kunnen. Uit bijna 20 locaties zijn er uiteindelijk 3 gekozen die volgens de gemeente geschikt genoeg zijn om verder te onderzoeken.

Die locaties zijn:
• Prinsenhoef, aan de Bredaseweg tegenover Auberge du Bonheur
• de sportvelden rondom de Gershwinstraat in Noord
• het gebied de ‘Groene Kamer’, nabij Hulten

Voor atletiekminnend Tilburg heeft de locatie Prinsenhoef grote voorkeur. We hebben de laatste maanden het contact met de Tilburg Road Runners en de Warandeloop aangehaald en trekken gezamenlijk op. Aan onze werkgroep Verplaatsing neemt inmiddels ook Edwin Aerts deel, bestuurslid van de TRR. De Warandeloop is na het avontuur in de Beekse Bergen samen met de gemeente op zoek geweest naar een nieuwe locatie en heeft ook voorkeur voor Prinsenhoef. Jarenlang werd op dit perceel maïs geteeld, maar afgelopen jaar is er gras ingezaaid. De gemeente deed dit om de Warandeloop op dit perceel mogelijk te maken.

Vanuit een aantal natuurorganisaties is er bezwaar tegen de locatie Prinsenhoef. We hebben contact gezocht met de KNNV en met de Brabantse Milieufederatie maar die hebben een gesprek met ons afgewezen. Het perceel waarop wij de nieuwe atletiekaccommodatie zien is nu in gebruik voor landbouw, nog maar enkele weken geleden werd er mest geïnjecteerd. Goed voor het gras en voor de maïs, maar niet voor de natuur. De bestemming van het perceel is officieel ook landbouw. Wij begrijpen heel goed dat een atletiekaccommodatie meer geluid, verkeer en lichthinder met zich meebrengt dan landbouw. Maar het hele perceel is zo’n 12 hectare groot en voor de atletiekbaan is er ongeveer 4 hectare nodig. Dat biedt volop kansen om meer natuur te creëren dan er nu aanwezig is en van Prinsenhoef een plek te maken die door meer Tilburgers te bezoeken en te gebruiken is dan nu.

Samen met de gemeente gaan we nu een Haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. De planning is dat er dit najaar een compleet plan voor een nieuwe accommodatie ligt waarover dan een besluit genomen kan worden. De gemeente houdt wel een slag om de arm, als uit het Haalbaarheidsonderzoek blijkt dat geen enkele locatie haalbaar is dan blijft de atletiekbaan voorlopig nog op Stappegoor. Voor ons is dat natuurlijk geen optie. Want inmiddels is iedereen, ook bij de gemeente, er wel van doordrongen dat we daar geen toekomst hebben.

Het gemeentelijke Locatie-onderzoek is in te zien via de volgende link.
Onder punt 22 staan alle beschikbare documenten over de mogelijke locaties en de weging door de gemeente.
https://bis.tilburg.nl/besluitenlijst.aspx?besluitenlijstid=187733

door Rene Korstanje

Nieuws Overzicht