Losliggende toplaag – update

Aan de overkant van de baan, in laan 1, 2 en 3 ligt de rubber laag over een vrij groot stuk los. Ook lijkt het alsof het asfalt daaronder kapot is. Iedereen is gevraagd om deze plek te vermijden, een ongelukje is zo gebeurt en we willen blessures voorkomen. Met de gemeente wordt overlegd over een oplossing. Best lastig want om het rubber te lijmen en het asfalt te repareren moet het warm en droog zijn. Het bestuur heeft de gemeente gevraagd om alles in het werk te stellen om deze plek te repareren, de brief die aan de gemeente gestuurd is staat hieronder.

Door de gemeente is direct gereageerd. Wethouder voor Sport, Rolf Dols, heeft ons gebeld en aangegeven dat hij er vanzelfsprekend van baalt dat de baan er zo slecht bij ligt en hij wil zich tot het uiterste inspannen om de zaak te laten repareren. Ook met het Sportbedrijf is er contact geweest, telefonisch en via de mail, deze is hieronder bijgevoegd. We hopen dat de baan voor de 28e weer klaar voor gebruik is. Tot die tijd blijft het verzoek om de plek te vermijden. Vanuit het Attila-bestuur is Ad Rasenberg het aanspreekpunt voor dit onderwerp.


Reactie Sportbedrijf:

Sportbedrijf heeft medio januari jl. de schade aan de rondbaan geconstateerd en besproken met onze contactpersoon van AV Attila, Ad Rasenberg.

Daarna is met de leverancier Mondo contact is gezocht. Joe Hoekstra van Mondo is begin februari op locatie geweest.

Besproken is dat, in verband met de geplande herkeuring van de atletiekaccommodatie op 24 maart a.s., de rondbaan tijdig voor deze activiteiten hersteld moet zijn. Hiervoor is droog weer noodzakelijk.

Mocht echter, vanwege de weersomstandigheden, de streefdatum voor reparatie in gedrang komen, worden door het Sportbedrijf aanvullende voorzieningen getroffen waardoor reparatie door Mondo alsnog kan plaatsvinden.

Hierbij te denken aan een overkapping en plaatsen van heaters. Een en ander in overleg met Mondo.

Sportbedrijf houdt contact met Ad Rasenberg en met hem afgesproken dat de baan tijdig niet geheel gebruikt wordt (schadelocatie is afgezet) om blessures / gevolgschade te voorkomen. Sportbedrijf vindt de huidige situatie vervelend voor de gebruikers, maar heeft in deze situatie te kampen met overmacht.

Sportbedrijf overweegt om in de zomerperiode (schoolvakantie) nader onderzoek door Mondo laten uitvoeren naar de oorzaak van de schade, omdat ook wij geconfronteerd worden met het onthechten van de toplaag bij temperaturen ver onder de 20°C, wat tot op heden de temperatuurwaarde was waarop blazen konden ontstaan. Of er ook een second opinion onderzoek naar de oorzaak van de schade volgt is nog niet duidelijk. We willen niet in de situatie terecht komen waarbij 2 partijen elkaar betwisten met elk hun visie en AV Attila en Sportbedrijf geen goede oplossing krijgen voor het huidige probleem.

Downloads:

Nieuws Overzicht