Advies van Atletiekunie: “niet samen sporten”

Het corona-virus zet Nederland op zijn kop - en daarin gaat de sportwereld mee. En we beseffen, ook AV Attila. Vandaar dat we alle voorzitters, secretarissen en vice-voorzitters dit bericht sturen.

Op 12 maart hebben we - in navolging van NOC*NSF en het RIVM - het advies gegeven alle sportevenementen waaronder de competitie-, oefen- en trainingswedstrijden, en inclusief alle andere clubbijeenkomsten zoals trainingen, opleidingen, bijscholingen, overleggen, vergaderingen en vieringen af te gelasten. Deze maatregelen zijn door alle clubs overgenomen en sinds gisteren verscherpt met de verplichting alle sportlocaties te sluiten. We zien dat hier opvolging aan gegeven wordt en danken alle clubs voor hun medewerking in deze extreme maatschappelijke uitdaging.

We krijgen daarnaast vragen over ‘samen hardlopen’ of ‘gezamenlijk trainen op alternatieve locaties’, georganiseerd vanuit clubs of vanuit individuele leden zonder tussenkomst van clubs. Het advies van de Atletiekunie volgt uit de adviezen van het RIVM om dit niet te doen. Het advies is erop gericht sociale contacten te beperken en dat betekent dus ook 'samen sporten'. Daar waar nodig vragen we je dit advies door te zetten naar jouw leden.

Het kantoor van de Atletiekunie is tot en met 6 april gesloten. De medewerkers zijn via hun emailadressen en (directe) telefoonnummers zo veel als mogelijk bereikbaar. Raadpleeg de pagina 'medewerkers' voor individuele contactgegevens. We doen ons best de dienstverlening door te laten lopen, maar vragen begrip voor eventuele vertraagde reacties. 

Verder kunnen we op vragen die betrekking hebben op de periode direct na 6 april niet altijd antwoord geven; zodra we duidelijkheid kunnen geven zullen we dat melden.

We beseffen ons dat dit een uiterst bijzondere situatie is voor iedereen. Bijzondere situaties leveren wellicht bijzondere vragen op over zaken die spelen binnen jouw club. Mocht je overleg willen voeren met de Atletiekunie gerelateerd aan het corona-virus, is  ondergetekende bereikbaar via email en telefoon.

Tot slot hebben we een nieuwsbericht op de site staat dat we doorlopend bijwerken: https://www.atletiekunie.nl/nieuws/coronavirus-en-activiteiten-atletiekunie

Nieuws Overzicht