Wijzigingen in het bestuur

Zoals bekend is het bestuur al meerdere jaren op zoek naar uitbreiding. Het bestuur is blij dat nu twee actieve leden hebben gemeld toe te willen treden tot het bestuur. Ook zal daarbij de rol van voorzitter worden ingevuld.

Attila staat aan de vooravond van een grote ontwikkeling, er is een grote kans dat de vereniging uiteindelijk toch zal gaan verhuizen. Het spreekt voor zich dat een sterk bestuur in die fase erg belangrijk is.

Tini Rasenberg heeft besloten haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Tini is al meer dan 11 jaar – in verschillende periodes – actief als bestuurslid van Attila. In oktober loopt haar periode af en gaat Tini als secretaris stoppen. Vanzelfsprekend blijft Tini bij Attila betrokken, sowieso komt ze iedere dinsdagochtend met de loopgroep van Gerrit Heij en Ad Kouwenberg meelopen! De werkzaamheden van Tini zullen in de komende maanden door nieuwe bestuurders worden overgenomen.

René Korstanje heeft zich bereid verklaard de komende jaren het voorzitterschap op zich te gaan nemen. René was afgelopen 10 jaar actief als wedstrijdorganisator. René begon als vrijwilliger bij Attila zoals zo veel vrijwilligers begonnen. Als ‘vader van’ rolde hij de kogels terug, harkte wat in de zandbak en moedigde zijn kinderen aan. Inmiddels zijn die kinderen (bijna) de deur uit en wordt het harken omgezet in vergaderen.

Het bestuur wordt gemiddeld ook jonger met de komst van Jeroen Simons. Jeroen is al ruim 20 jaar lid van Attila. Hij begon als klein pupilletje in de algemene groepen en later legde Jeroen zich toe op de middellange afstanden. Inmiddels zit de carrière als atleet er voor Jeroen wel op al traint hij nog iedere week met wat vrienden in het krachthonk van Attila. Jeroen gaat zich bij Attila vooral met facilitaire zaken bezighouden: het clubhuis en de baan. Jeroen is afkomstig uit de groep enthousiaste jonge bestuurders die de visie 2025 hebben geschreven.

De zittende bestuursleden Ad Rasenberg (atletiekzaken) en Jan van der Laak (penningmeester) zullen hun werkzaamheden voortzetten.

De bestuur mutaties zullen op de agenda van de ledenvergadering van oktober staan. Ook zal dan op gepaste wijze afscheid worden genomen van Tini. In de praktijk gaan René en Jeroen direct aan de slag.

Het bestuur van Attila

Nieuws Overzicht