Busje komt zo … !

Een idee van de jeugdcommissie om dit jaar met een bus vol Attila-leden een atletiekevenement te gaan bezoeken is verkozen tot het “Beste Idee van Attila” voor 2020. Het plan zal de komende tijd concreet worden uitgewerkt, dus nader bericht volgt.

De verkiezing vond plaats tijdens de Algemene Ledenvergadering op 5 februari in het clubhuis. Enkele tientallen leden waren daarbij aanwezig. Het bestuur heeft de actuele financiën van de vereniging toegelicht. Het jaar 2019 heeft geen winst maar ook geen verlies opgeleverd, en daardoor hebben we nog wat uit het verleden in kas. Voor 2020 is een begroting opgesteld waarin de contributie niet verhoogd is en vrijwel alle wensen vanuit de vereniging gehonoreerd zijn, bijvoorbeeld vervanging van materialen in het krachthonk. Deze begroting 2020 is met algemene stemmen aangenomen.

René Korstanje gaf de stand van zaken rond de toekomstige verplaatsing van de atletiekbaan naar een bosrand. De voorkeurslocatie is Prinsenhoef. Van dit gebied zal de helft onaangetast blijven en qua natuurwaarden versterkt worden. Alternatieve locaties zijn nog in onderzoek, hierover wordt deze week meer bekend.

Leden van Attila kunnen de notulen van deze ALV opvragen bij secretaris(at)av-attila.nl.

Het bestuur gaat bekijken of de volgende ALV gecombineerd kan worden met bijvoorbeeld de Verenigingsdag, zodat er meer leden aanwezig kunnen zijn.

door Michel van Eijkelenburg

Nieuws Overzicht