7e Schaats-Loop Tilburg

Op zaterdagochtend 21 maart 2020 wordt de schaatsloop georganiseerd in samenwerking met atletiekvereniging Attila en de IJsclub Tilburg.

Wat houdt de Schaats-Loop in?
Allereerst zal er geschaatst worden op de Ireen Wüst ijsbaan en aansluitend gelopen worden op de atletiekbaan bij Attila. Beide onderdelen worden direct na elkaar uitgevoerd, de looptijd is inclusief de wisseltijd (uitdoen van de schaatsen en aantrekken van de loopschoenen) en het lopen van de ijsbaan naar de atletiekbaan. De tijden worden geregistreerd door middel van een Pro-chip (MyLaps).

Wie kunnen er meedoen?
Voor jong en oud, wedstrijdatleten en recreanten zijn er onderdelen. De minimumleeftijd is 7 jaar. Ook voor teams (duo’s) zijn er onderdelen.

Inschrijven
Inschrijven is mogelijk t/m 10 maart 2020, op http://schaatsloop.jouwweb.nl.

Informatie
Alle informatie over de Schaats-Loop is binnenkort te vinden op www.schaatsloop.nl. Heb je nog vragen of bemerkingen richt je dan tot Frans van Veen via; fransvanveen(at)gmail.com of Frans.van.veen(at)ijsclubtilburg.nl

Organisatie Schaats-Loop Tilburg
IJsclub Tilburg
AV Attila

Nieuws Overzicht