College komt snel met nieuwe locatie voor Attila

De uitkomst van de Raadsvergadering op 25 november is gunstig voor de gewenste verplaatsing van de atletiekbaan. Het College van B&W heeft een harde toezegging gedaan uiterlijk eind maart 2020 een geschikte nieuwe locatie voor de atletiekbaan te zullen presenteren aan de Raad. Dit kan de locatie Princenhoef (aan de Bredaseweg schuin tegenover de Auberge du Bonheur) maar ook een andere zijn. De Raad had in meerderheid om deze toezegging gevraagd.

De gemeente, Attila en hopelijk nog een paar andere verenigingen gaan nu aan het werk om de locatie Princenhoef uit te werken en eventuele alternatieve locaties die door de gemeente wellicht worden aangedragen te beoordelen. Bij het uitwerken van de locatie(s) moeten we letten op inpasbaarheid m.b.t. natuur, ontsluiting, toegankelijkheid en gebruik door zoveel mogelijk gebonden en ongebonden sporters. De uitwerking moet dus eind maart resulteren in een definitief locatievoorstel.

Na maart 2020 is geduld nog steeds geboden, want er volgt dan nog een bestemmingsplanprocedure en die kan 1 tot wel 3 jaar duren.

Nieuws Overzicht