Wie geeft de verhuizing van Attila het laatste zetje ?

De gemeenteraad beweegt
Op 18 november was een kleine maar sterke delegatie van Attila aanwezig bij de Raadscommissievergadering over de toekomst van Stappegoor. Diverse fracties bleken goed naar onze wensen geluisterd te hebben. Vrijwel alle partijen zijn voorstander van een spoedige verplaatsing van de atletiekbaan naar de beoogde locatie aan de Bredaseweg schuin tegenover de Auberge du Bonheur, bij het bos dus. Attila heeft er nu wel lang genoeg op gewacht en we moeten de wensen van Attila serieus nemen, zo vindt de Raadscommissie. Het CDA zette de toon met kritische vragen aan het College. Veel raadsleden vroegen welke belemmeringen er eigenlijk nog zijn. Wethouder Berend de Vries hield de boot nog af (een atletiekbaan zou niet in de zogenoemde Landgoederenzone passen) en zei nog enkele andere locaties te willen onderzoeken. Maar vooral de PvdA drong bij de wethouder erop aan geen tijd meer te verliezen en snel een knoop door te hakken. Opvallend was dat het raadslid van D66 (de partij van de wethouder) zich achter de PvdA schaarde.

Aanstaande maandag 25 november vanaf 19.30 uur is er in de kantine van Stadskantoor 6 (Spoorlaan 181) een belangrijke Raadsvergadering, waarbij de leden van Attila weer welkom zijn! Het lijkt erop dat een meerderheid in de Raad dan echt een besluit ten gunste van Attila wil nemen. De wethouder zal dat besluit dan moeten uitvoeren.

Oproep: wie helpt mee ?
Nu de Raad op het punt staat het licht op groen te zetten, is het een mooi moment om binnen Attila een werkgroepje te formeren dat in de komende maanden met ambtenaren, wethouder en andere (sport)organisaties gaat praten over de details. Wat heeft Attila precies nodig op de nieuwe locatie, wat moet meteen en wat kan ook later nog, dat soort dingen. De ervaring leert dat de politiek openstaat voor gesprek met deskundigen en belanghebbenden, en dat zijn wij !

Wil je in dit werkgroepje meedenken en meepraten, meld je dan even bij r.korstanje(at)deloodsman.nl.

Nieuws Overzicht