Verplaatsing baan vergt nog geduld

Op 7 oktober kwamen enkele tientallen betrokken leden en het bestuur van Attila bijeen voor een Algemene Ledenvergadering.

Met betrekking tot een verplaatsing van de atletiekbaan wordt bij de gemeente gesproken over een mogelijk geschikte locatie. In november zal de Raad erover vergaderen waarbij Attila mag inspreken. Het zou goed zijn als diverse leden van Attila hierbij aanwezig zijn om te benadrukken dat Attila graag wil verhuizen. De datum van deze Raadsvergadering wordt binnenkort bekend. Vervolgens zal er op 9 december weer een overleg zijn tussen Attila en de wethouder.

Tijs van Erve van de groep Visie 2025 vertelde dat de Verenigingsdag een succes is geweest. Op zondag 27 oktober is er een leuke vrijwilligersmiddag waarvoor alle vrijwilligers van Attila zich via www.av-attila.nl kunnen aanmelden.

Penningmeester Jan van der Laak presenteerde de jaarrekening 2018. Het ledenaantal en dus de contributie-inkomsten lopen wat terug maar de kosten blijven binnen de perken, waardoor er een positief resultaat is geboekt. Attila mag een financieel gezonde vereniging genoemd worden.

De kascontrolecommissie deelde tenslotte een compliment uit aan Annie van Anholt die de boekhouding van Attila goed op orde heeft.

Leden van Attila kunnen de notulen van deze ALV opvragen via secretaris(at)av-attila.nl.

door Michel van Eijkelenburg

Nieuws Overzicht