Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail
IBAN nr.
T.n.v.
Vragen
Aanmelden vriend van Attila
Wilt u graag op de hoogte blijven wat er binnen de vereniging speelt en Attila een warm hart toedraagt, dat kan door Vriend van Attila te worden.
U ontvangt elke maand een Nieuwsbrief en jaarlijks een uitnodiging voor het bijwonen van een wedstrijd met een gezellig samen zijn.
Kies uw bijdrage:
Diamant, Goud, Zilver, Brons?*
 
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik AV Attila om per kwartaal een opdracht naar mijn bank te sturen om het gekozen bedrag van
bovenstaand IBAN af te laten schrijven wegens de toe gezegde kwartaal bijdrage vriend van Attila
Handtekening*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
 
Vrijwilligers
Naast of in plaats van een financiële bijdrage wilt u misschien ook een vrijwilligers taak op u nemen?
Hieronder vindt u taken waar u een keuze uit kunt maken?
hulp bij jeugdactiviteiten
hulp bij jury werkzaamheden
hulp bij bar werkzaamheden
hulp bij andere werkzaamheden, zoals
 
Opmerking