Uitnodiging ALV

Beste leden van atletiek vereniging Attila, 

Het bestuur van Attila nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze is op maandag 9 oktober 2023 om 21:00 uur in onze kantine.

AGENDA 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2023 (op te vragen via secretaris@av- attila.nl 

3. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2022 

4. Verslag kascommissie 

5. Bestuursverkiezing 

Volgens rooster aftredend: - Rene Korstanje (voorzitter): herkiesbaar & Jeroen Simons (bestuurslid facilitair (nog niet bekend of hij herkiesbaar is) 

Verder zijn we op zoek naar een bestuurslid algemeen. 

Eventuele tegenkandidaten voor bovengenoemde bestuursposten kunnen vóór aanvang van de vergadering worden aangemeld bij het huidige bestuur (secretaris@av-attila.nl). 

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

De jaarrekening 2022 worden op de avond van de ALV uitgedeeld. 


Met vriendelijke groeten, 

HET BESTUUR VAN AV ATTILA 

 

bestuur@av-attila.nl 

Nieuws Overzicht