Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Activiteiten
Atilla clubCategorie*
Functies
KiesFunctie
Trainer-lid
JURY-lid
Vragen
Akkoord automatische incasso
*Hierbij machtig ik A.V. Attila om doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen
om een bedrag van bovenstaand IBAN af te schrijven wegens de kwartaal contributie.
Indien lid jonger dan 18 is, verklaart zijn/haar ouder/verzorger akkoord te zijn met bovenstaande machtigingverstrekking.
Handtekening lid/ouder/verzorger*
Gaarne uw naam invullen, deze wordt als handtekening beschouwd
Lidmaatschapkeuze
Ik heb proeftrainingen gedaan, en wil nu definitief lid worden m.i.v.:*
Ik heb proeftrainingen gedaan, bij welke groep, naam trainer?*
Ik wil een wedstrijdlicentie van de Bond hebben, invullen vanaf 15 jaar?
 
Vrijwilligers
A.V. Attila is een club die draait op vrijwilligers. Met elkaar proberen we het sporten nog leuker te maken en leer je veel mensen kennen. Wil jij een ook een steentje bijdragen?
Wij zullen binnenkort contact met je opnemen wat jij/ of je ouders voor onze club zouden willen doen. Je kunt hieronder aangeven wat je leuk zou vinden:
hulp bij jeugd activiteiten
hulp bij jury werkzaamheden
hulp bij bar werkzaamheden
hulp bij andere werkzaamheden
 
Atletiekhistorie
Was je, dit jaar, lid bij een andere atletiek vereniging?
Zo ja, wil je dat je wedstrijdlicentie bij de Bond wordt overgeschreven?
Graag naam en het bonds nummer van de vorige vereniging?
 
Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet aan derden voor commercieel gebruik uitgewisseld.
Wel zullen, alleen relevante gegevens, uitwisselen met de Bond die nodig zijn voor het lidmaatschap.
*Ik ga hiermee akkoord
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking