G-team: Trainingen

Er zijn twee groepen binnen het G-team:

  • De eerste groep krijgt op speelse wijze en op recreatief niveau de atletiekonderdelen aangeboden;
  • De tweede groep is meer wedstrijdgericht bezig en krijgen wat meer techniek bij gebracht van de atletiekonderdelen.

Tijdens de trainingen wordt elke week getracht een ander onderdeel te oefenen. Zodat alles in het jaar aan bod komt.

De training vindt elke maandag en donderdag plaats van 18.30 - 19.30 op de atletiekbaan aan de Bernard Leenestraat 48 te Tilburg.

Het G-team staat onderleiding van deskundige en ervaren trainers: Marian Vennix en Jeske van der Laar.