Contributie

Vanaf 1 januari 2019

 

Groepen

Geboorte jaar in 2019

Attila
contributie
per kwartaal

Attila
contributie
per jaar

Atletiekunie
Bond contributie
per jaar

Atletiekunie
Wedstrijd

 licentie
per jaar

Iene-mini's

2013/ 2014/2015

€ 25,50

€ 102,00

€ 15,05

 inbegrepen in de contributie

geen

Mini-pupillen

2012

€ 44,50

€ 178,00

€ 15,05

 inbegrepen in de contributie

€ 8,15

inbegrepen in de

contributie

Pupillen C

2011

€ 44,50

€ 178,00

€ 15,05

 inbegrepen in de contributie

€ 8,15

inbegrepen in de

contributie

Pupillen B

2010

€ 44,50

€ 178,00

€ 15,05

inbegrepen in de contributie

€ 8,15

inbegrepen in de

contributie

Pupillen A

2008/ 2009

€ 44,50

€ 178,00

€ 15,05

 inbegrepen in de contributie

€ 8,15

inbegrepen in de

contributie

Junioren D

2006 /2007

€ 47,00

€ 188,00

€ 15,90

 inbegrepen in de contributie

€ 14,50

inbegrepen in de

contributie

Junioren C

2004/ 2005

€ 50,00

€ 200,00

€ 15,90

 inbegrepen in de contributie

€ 14,50

inbegrepen in de

contributie

Junioren B

2002/ 2003

€ 50,00

€ 200,00

€ 15,90

 inbegrepen in de contributie

€ 14,50

Junioren A

2000/ 2001

€ 57,25

€ 229,00

€ 15,90

 inbegrepen in de contributie

€ 14,50

Senioren

1999 of eerder

€ 61,25

€ 245,00

€ 17,20

 inbegrepen in de contributie

€ 23,20

Masters

1984 of eerder

€ 61,25

€ 245,00

€ 17,20

 inbegrepen in de contributie

€ 23,20

Gast-atleten Baan

 

€ 31,00

€ 124,00

€ 17,20

inbegrepen in de contributie

geen

Hardlopen

 

€ 36,50

€ 146,00

€ 17,20

 inbegrepen in de contributie

€ 23,20

Hardlopen / alleen zondagochtend

Groep wit

€ 20,50

€  82,00

€ 17,20

inbegrepen in de contributie

€ 23,20

Hardlopen / alleen dinsdagochtend

Groep grijs

€ 20,50

€  82,00

€ 17,20

inbegrepen in de contributie

€ 23,20

G -Team

 

€ 37,75

€ 151,00

€ 17,20

inbegrepen in de contributie

€ 23,20

RaceRunner / alleen zaterdagochtend

 

€ 25,50

€ 102,00

€ 17,20

Inbegrepen in de

contributie

€23,20

Nordic Walking

 

€ 25,00

€ 100,00

€ 17,20

inbegrepen in de contributie

geen

Rustende / niet trainende

 

€ 15,35

€  61,40

€ 17,20

inbegrepen in de contributie

€ 23,20

 

Vrienden van Attila

 

€ 15,35

€   61,40

geen lid

geen

Goedkeuring
De hoogte van de contributie is goedgekeurd in de algemene ledenvergadering op 11-2-2019.

Aanmelden van lidmaatschap
Aanmelding kan door het invullen van het aanmeldingsformulier dat is hier te vinden. Het is ook mogelijk eerst een paar proef trainingen mee te doen. Kom naar de Baan en Clubhuis van Attila, spreek een van onze trainers aan? 

Inschrijfkosten
Bij nieuwe leden wordt € 15,00 administratiekosten in rekening gebracht.

Betalingen van de contributie
De contributie wordt per kwartaal geïnd rond de, 25 januari, 25 april, 25 juli en 25 oktober, door middel van een doorlopende incasso. In het eerste kwartaal van het jaar wordt extra de wedstrijdlicentie geïnd. Wanneer een incasso is mislukt/ wordt teruggeboekt dient u zelf het bedrag van de contributie over te maken. Het Iban nummer is NL68 RABO 0116.2935.86 ten name van A.V. Attila, Tilburg. Er volgt geen tweede incasso!

Meedoen regeling of Stichting Leergeld
Wilt u de contributie betalen via deze instanties? Alleen wanneer u toestemming heb van deze instanties, dit vermelden met het klantnummer op het aanmeldingsformulier van Attila.

Afmelding van lidmaatschap van Attila kan geschieden per kwartaal mits het afmeldingsformulier voor het begin van het nieuwe kwartaal is ontvangen, dat is vóór 25 maart, of 25 juni, of 25 september of 25 december. De contributie van het lopende kwartaal dient u altijd nog te betalen. Het afmeldingsformulier is hier te vinden. 

Contributie van de Atletiekbond
Alle leden van Attila worden aangemeld bij de  Atletiekunie. Via dit lidmaatschap is een collectieve wettelijke aansprakelijkheid en ongevallen verzekering van kracht. De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de vereniging, deze zijn inbegrepen in de contributie bedragen van Attila.

Wedstrijdlicentie van de Atletiekbond
Wedstrijdlicentie is verplicht voor de jeugdgroepen tot en met 15 jaar (t/m junioren C) en is inbegrepen in de contributie van Attila. Recreanten en Wandelaars kunnen geen wedstrijdlicentie hebben.

Bij de overige groepen wordt de wedstrijdlicentie in het eerste kwartaal van het jaar samen met de contributie van het eerste kwartaal geïnd.

Bij een nieuwe aanmelding zal bij de eerste betaling van de contributie de wedstrijdlicentie worden geïnd. De licentie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van de wedstrijdlicentie altijd en alleen bij de ledenadministratie vóór 25 december voor het nieuwe jaar.


Afmelding van lidmaatschap van de Atletiekbond geschiedt per jaar mits de afmelding vóór 25 december is aangeleverd bij de vereniging. Afmeldingen gedaan na deze datum heeft tot gevolg dat u nog voor het nieuwe jaar Bonds contributie en wedstrijdlicentie verschuldigd bent en Attila deze aan u gaat doorberekend. 

Mailadres: ledenadministratie(at)av-attila.nl voor overige vragen.