Attila heeft er vier ereleden bij !

Tijdens de drukbezochte en gezellige jubileumreceptie op 17 april, de 50e verjaardag van Attila, heeft voorzitter Rene Korstanje enkele leden in het zonnetje gezet omdat ze zich al vele jaren buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

De heren Coen Huijding, Bart Vennix, Ruud van Dun en Ad Rasenberg werden benoemd tot erelid van Attila. Alle vier hebben ze een staat van dienst die veel te lang is om hier even te noemen. En alle vier zijn ze nog steeds onvermoeibaar actief als vrijwilliger voor Attila.

De vier benoemingen werden door de talrijke aanwezigen met luid applaus begroet. Gelukkig maar, want voor een benoeming tot erelid is de instemming van tweederde van de aanwezige leden nodig, zo vertelde Rene. Daarom was dit moment voor deze gelegenheid bestempeld als een “algemene ledenvergadering met slechts een agendapunt”.

Het kersverse erelid Bart Vennix had trouwens ook nog een verjaardagscadeautje voor Attila: namens het bestuur van de Warandeloop overhandigde hij aan Rene een fraai stuk houtsnijwerk met het opschrift “Attila en Warandeloop, al 50 jaar samen in beweging”.

Bij deze feestelijke viering van het gouden jubileum waren behalve veel leden van nu ook vele oud-leden en oud-bestuursleden aanwezig. We zagen bijvoorbeeld Henk Vinken, Guido van Gorp, Jan Vermeulen, Cees van Loon en Frans Heffels. Laatstgenoemde kreeg van Rene de microfoon om wat te vertellen over het ontstaan van Attila 50 jaar geleden. Er waren toen twee atletiekverenigingen in Tilburg: Volt en Kunst & Kracht. Frans was zelf bij Volt, en hij merkte bij wedstrijden dat de atleten van beide verenigingen prima met elkaar overweg konden en ook met elkaar bevriend waren. Vanuit die atleten zijn de beide besturen toen aangespoord om toenadering tot elkaar te zoeken. Dat ging nog moeizaam, het duurde zelfs tien jaar, maar op 17 april 1974 was het dan zover: de oprichting van ATletiek TILburg Aaneen was een feit. Piet de Beer, afkomstig van Kunst & Kracht, werd de eerste voorzitter. Hij werd opgevolgd door Frans die nog lange tijd onze voorzitter zou blijven. Tot zover in het kort het verhaal van 50 jaar geleden.

door Michel van Eijkelenburg 

 

Nieuws Overzicht