Uitnodiging ALV

Beste leden van atletiek vereniging Attila, 

Het bestuur van Attila nodigt je uit voor de Algemene Ledenvergadering. Deze is op maandag 9 oktober 2023 om 21:00 uur in onze kantine.

AGENDA 

1. Opening 

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 27 februari 2023 (op te vragen via secretaris@av- attila.nl 

3. Inhoudelijk en financieel jaarverslag 2022 

4. Verslag kascommissie 

5. Bestuursverkiezing 

Volgens rooster aftredend: - Rene Korstanje (voorzitter): herkiesbaar & Jeroen Simons (bestuurslid facilitair): Herkiesbaar

Verder zijn we op zoek naar een bestuurslid algemeen.

 

Eventuele tegenkandidaten voor bovengenoemde bestuursposten kunnen vóór aanvang van de vergadering worden aangemeld bij het huidige bestuur (secretaris@av-attila.nl).

6. Rondvraag 

7. Sluiting 

De jaarrekening 2022 worden op de avond van de ALV uitgedeeld. 


Met vriendelijke groeten, 

HET BESTUUR VAN AV ATTILA 

 

bestuur@av-attila.nl 

Nieuws Overzicht