Agenda Algemene Ledenvergadering 27 februari

ALV Agenda

 

  • Opening

  • Verslag vorige vergadering

  • Begroting

  • Vaststellen contributie

  • Bijpraten over ontwikkeling

  • Rondvraag

Downloads:

Nieuws Overzicht