Algemene Leden Vergadering 26 oktober om 21.00uur

Agenda Algemene Ledenvergadering Attila 26 oktober 2022 

1. Opening en vaststelling agenda

2. Vaststelling verslag ALV d.d. 8 maart 2022

3. Bemensing bestuur (ter besluitvorming) :
Jan van der Laak en Ad Rasenberg zijn aftredend. Zij hebben de mogelijkheid om herkozen te worden in deze ALV. Leden kunnen zich tot voor de vergadering aanmelden om zich verkiesbaar te stellen voor het bestuur. Leden kunnen zich aanmelden via secretaris@av-attila.nl.

4. Verslag commissievergadering van 15 oktober

5. Verplaatsing atletiekbaan (mondelinge toelichting Rene Korstanje)

6. Vaststellen jaarrekening (concept-jaarrekening op te vragen hij de secretaris)

7. Rondvraag

 

 

Downloads:

Nieuws Overzicht