Talentondersteuning en Topsport

Attila beschikt over een topsportplan dat als doel heeft talenten te herkennen en alle talenten optimaal te ontwikkelen. Een aantal talentvolle atleten en topsporters kunnen rekenen op financiële en facilitaire ondersteuning. 

Attila wil de talenten en topsporters binnen de vereniging de kansen en mogelijkheden bieden hun sportieve kwaliteiten zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De talenten en topsporters zijn “het uithangbord” van de vereniging, ze versterken het imago van de vereniging en hebben een aantrekkingskracht op de breedtesport. Om de talenten en topsporters van Attila te ondersteunen in hun topsportcarrière heeft Attila een topsportplan opgezet. Geselecteerde atleten kunnen rekenen op financiële en facilitaire ondersteuning vanuit de vereniging.

Uitgangspunt om in aanmerking te komen voor ondersteuning is dat de atleet zich kan kwalificeren voor een internationaal toernooi (OS, WK (junioren/senioren), EK (junioren/senioren/EYOF)) of potentie heeft in de nabije toekomst de limiet voor een dergelijk toernooi te halen. 

Het selecteren van het talent gebeurd op basis van de statussen die door de Atletiekunie en het NOC-NSF worden toegekend (A-status, B-status, Internationaal Talent, Nationaal Talent, Belofte). Senioren en A/B Junioren die nog niet in het bezit zijn van een dergelijke status kunnen geselecteerd worden op basis van hun positie op de nationale ranglijsten (gepubliceerd door de Atletiekunie), hun inzet en hun potentieel. Selectie vindt plaats op voordracht van de trainer in overleg met de topsportcoördinator en het bestuurslid Atletiekzaken. 

Faciliteiten

De geselecteerde atleet doet een schriftelijk verzoek om een bijdrage, waarbij gemotiveerd wordt waarom en waarvoor een bijdrage wordt gevraagd. De bijdrage kan gebruikt worden voor:

 • Kosten voor extra trainingen, die niet voorhanden zijn bij Attila
 • Reiskosten naar trainingen en wedstrijden
 • Trainingsstages
 • Aankoop wedstrijdmaterialen
 • Medische begeleiding
 • Fysiotherapie
 • Massagekosten
 • Diëtiste
 • Mentale begeleiding
 • Sportkeuringen/onderzoeken


Bij facilitaire ondersteuning kan gedacht worden aan:

 • Beschikbaar stellen faciliteiten en materialen; openstelling baan/krachthonk.
 • Aanbieden mentor waarbij de mentor optreedt als ervaringsdeskundige en de atleet met raad en daad terzijde staat in ervaring, expertise en netwerken.

Als tegenprestatie wordt verwacht dat de atleet de naam van Attila zowel intern als extern actief en positief uitdraagt. Hierbij valt te denken aan het inzetten voor activiteiten binnen de vereniging en externe contacten met bijvoorbeeld de media, provincie, gemeente, sportservice Noord-Brabant en de Atletiekunie. Verder is de atleet, in overleg met trainer, verplicht mee te doen aan de competitiewedstrijden in zijn/haar leeftijdscategorie en door Attila georganiseerde wedstrijden.

Voor meer informatie over het topsportplan kunt u contact opnemen met de topsportcoördinatoren Toine en Judi via topsport(at)av-attila.nl.

Topsport Overzicht