Wedstrijden bij Attila in juni en juli

In juni organiseert Attila onder meer een wedstrijd op dinsdagavond 15 juni. Op het programma staat speerwerpen in 2 groepen (19.30 uur en 20.30 uur). De inschrijving loopt via www.atletiek.nu, er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

De eerder aangekondigde wedstrijd op zaterdag 19 juni kan helaas NIET doorgaan. De reden is dat op die dag de CD-competitie wedstrijd doorgaat (zie op www.atletiek.nu). Voor de CD-junioren betekent dit dat zij op 19 juni naar Best gaan. De wedstrijd in Best op 19 juni betekent ook dat er naast de trainers ook enkele juryleden daarheen gaan en niet beschikbaar zijn voor een wedstrijd in Tilburg. Het laatste tezamen met andere knelpunten bij het rondkrijgen van de bemensing, heeft geleid tot het besluit om de eigen wedstrijd op 19 juni niet door te laten gaan.

Voor de categorieën vanaf U18 wordt op zondag 18 juli een wedstrijd georganiseerd voor sprint en Mila-afstanden. Deze datum is een week voordat de schoolvakanties beginnen. Voor deze wedstrijd is nog geen definitief programma. Houd dus www.atletiek.nu in de gaten, en ook via www.av-attila.nl houden we iedereen op de hoogte.

Nieuws Overzicht