Onderlinge wedstrijden Attila in april

Na de geslaagde openingswedstrijden in maart volgen er in april weer twee onderlinge wedstrijden, alleen voor leden van Attila jonger dan 27 jaar. Op 3 april zijn de springonderdelen aan de beurt, en op 17 april organiseren we “de andere wedstrijd”. Laatstgenoemde komt in de plaats van de competitiewedstrijd op die datum die door de Atletiekunie vanwege de RIVM-maatregelen is geannuleerd.

Op zaterdag 3 april staan verspringen, hoogspringen en polsstokhoogspringen op het programma. De eerste onderdelen beginnen om 11.00 uur en de wedstrijd zal tot ongeveer 15.00 uur duren. De inschrijving is geopend vanaf 23 maart. Voor deze wedstrijd zijn drie groepen juryleden nodig. Bij grote belangstelling van de jeugd voor het verspringen (hetgeen we hopen) stellen we een extra jury-ploeg samen. Wie het verhaal van Toine eerder deze week heeft gelezen weet hoe leuk het is om bij een wedstrijd te helpen !

De wedstrijd van zaterdag 17 april heeft een voorlopig tijdschema van 11.00 tot 16.30 uur, en bestaat uit meerdere onderdelen zoals sprint, horden, MiLa-afstanden, verspringen, kogel, discus en speer. De inschrijving gaat i.v.m. de onzekerheid m.b.t. de corona-maatregelen pas op 6 april open. Vanaf 31 maart is de definitieve chronoloog te bekijken. Voor deze wedstrijd zullen ook ouders actief benaderd worden om te helpen als jury.

Bij beide wedstrijden kan helaas geen publiek worden toegelaten. Kantine en kleedkamers zijn gesloten, maar de barcommissie zal koffie, thee en lunch verzorgen voor de medewerkers.

Bij de uitnodiging aan de juryleden voor deze wedstrijden volgt ook een oproep om te helpen bij het wedstrijdsecretariaat. Ook mensen zonder jury-diploma zijn altijd welkom om mee te helpen. Natuurlijk worden de corona-maatregelen in acht genomen.

Bij deze een oproep: welke EHBO-er kan op 3 of 17 april deze functie vervullen ?

Wie wil komen helpen als jurylid of anderszins kan zich melden bij wedstrijden(at)av-attila.nl.

Meer informatie over beide wedstrijden op is te vinden www.atletiek.nu.

Nieuws Overzicht