twitter   facebook   rss

Sponsoren


JK Productions


Amarant Groep


Heerkens van Bavel


Interesse

Wedstrijden

24 aug: Kruikenmeerkamp

close
Loading...


Algemene ledenvergadering: Attila maakt zich klaar voor de toekomst

01 okt 2018

Op maandag 1 oktober 2018 vindt om 21.00 uur de algemene ledenvergadering plaats. Een belangrijk thema van deze vergadering is de visie van de vereniging richting 2025.

Visie "Attila 2025"
De afgelopen maanden is een werkgroep binnen de vereniging actief aan de slag gegaan omeen concept visie op te stellen voor Attila. Dit n.a.v. het volgen van de cursus "Verenigingsleiders van de toekomst". Samen met het bestuur is een concept visie opgestelden die wordt deze maanden besproken met alle commissies van de vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering op 1 oktober wil de werkgroep de dialoog openen met alle leden over deze concept visie. In aanloop naar de ledenvergadering zal er in de kantine informatie komen te liggen over dit concept. Een presentatie en de dialoog met de leden zal plaatsvinden tijdens de ledenvergadering. Wil je weten welke richting Attila inslaat? Waarom Attila een visie nodig heeft? Of wat Attila wil bereiken? Zorg dan dat je er bij bent!

Agenda Ledenvergadering AV Attila maandag 1 oktober 2018
Aanvang 21.00 uur in het clubhuis van AV Attila

1. Opening.
Vaststellen verslag ledenvergadering maandag 12 februari 2018.
Mededelingen.
2. Zoektocht voorzitter en facilitair
3. Jaarrekening 2017 goedkeuren en decharge penningmeester.
Verslag kascontrole commissie.Kiezen van een nieuwe kascontrole commissie.
4. Presentatie Visie "Attila 2025".
5. Dialoog met leden over "Attila 2025"
6. Rondvraag.
7. Sluiting.