twitter   facebook   rss

Sponsoren


JK Productions


Amarant Groep


Heerkens van Bavel


Interesse

Wedstrijden

24 aug: Kruikenmeerkamp

close
Loading...


Algemene ledenvergadering

11 feb 2019

De vergadering begint om 21.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van AV Attila, Bernard Leenestraat 48, 5026 CA Tilburg (T: 013-5358140).

1. Opening.
2. Welkom en mededelingen.
a. Vaststellen verslag ledenvergadering van maandag 1 oktober 2018.
b. Korte update “Visie Attila 2025”.
3. Bestuurslid Jan van der Laak (penningmeester) en Ad Rasenberg (atletiekzaken) stellen zich herkiesbaar.
4. Goedkeuren begroting Attila 2019 en vaststellen contributie.
5. Rondvraag en sluiting.