twitter   facebook   rss

Sponsoren


JK Productions


Amarant Groep


Heerkens van Bavel


Interesse

Wedstrijden

24 aug: Kruikenmeerkamp

close
Loading...


Agenda Algemene ledenvergadering maandag 11 februari 2019.

20 jan 2019

 

De vergadering begint om 21.00 uur en wordt gehouden in het clubhuis van

AV Attila, Bernard Leenestraat 48, 5026 CA Tilburg (T: 013-5358140)

 

1. Opening.

2. Welkom en mededelingen.

a. Vaststellen verslag ledenvergadering van maandag 1 oktober

2018.

b. Korte update “Visie Attila 2025”

3. Bestuurslid Jan van der Laak (penningmeester) en Ad Rasenberg

(atletiekzaken) stellen zich herkiesbaar.

4. Goedkeuren begroting Attila 2019 en vaststellen contributie

5. Rondvraag en sluiting.

Plaats een reactie:

Voorwaarden: anonieme, beledigende en ongepaste reacties worden verwijderd. Reacties op fouten of onvolledigheid van de informatie op onze site worden eveneens verwijderd. Wij verzoeken u dergelijke reacties te richten aan webmaster@av-attila.nl of desbetreffende contactpersoon, die actie zullen ondernemen om indien nodig de gegevens te corrigeren.